Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Teatru Zagłębia

 

Teatr Zagłębia w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej teatrzaglebia.pl  i jej poddomen zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego teatrzaglebia.pl i jego poddomen.

 

teatrzaglebia.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2017.12.21

Data ostatniej dużej aktualizacji  2021.12.22

 

Strona internetowa www.teatrzaglebia.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oprócz wymienionych poniżej zagadnień:

 

brak audiodeskrypcji i/lub podpisów niektórych treści video;

brak transkrypcji/OCR skanów niektórych dokumentów na stronie.

 

Wszystkie wymienione wyłączenia wynikają z braku harmonogramu pracy nad stroną internetową lub zbytniego obciążenia instytucji publicznej.

 

 

 

Strona została tak zaprojektowana, aby w swoim podstawowym widoku była czytelna i kontrastowa. Na naszej stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona teatrzaglebia.pl jest wykonana zgodnie z zasadami RWD, czyli automatycznego dopasowywania się do rozdzielczości ekranu, co częściowo umożliwia korzystanie z niej przez osoby słabowidzące.

 

Strona dostępna jest na wszystkie urządzenia i przeglądarki internetowe.

 

Deklarację sporządzono na podstawie wyników testu narzędziem IBM Accessibility Equal Access Accessibility Checker Version 3.1.12

Konfigracja narzędzia: Profil WCAG 2.1 (A, AA)

 

 

teatrzaglebia.pl/sklep

 

Data publikacji strony internetowej: 2020.12.01

 

Data ostatniej dużej aktualizacji  2021.12.22

 

 

Strona internetowa ww.teatrzaglebia.pl/sklep  jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Strona została tak zaprojektowana, aby w swoim podstawowym widoku była czytelna i kontrastowa. Na naszej stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Zdjęcia i grafiki podpisane są tekstem alternatywnym.

Strona dostępna jest na wszystkie urządzenia i przeglądarki internetowe.

 

Deklarację sporządzono na podstawie testu narzędziem IBM Accessibility Equal Access Accessibility Checker Version 3.1.12

Konfigracja narzędzia: Profil WCAG 2.1 (A, AA)

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej przez osoby z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu prosimy o kontakt z koordynatorką dostępności: Roksana Wasilewska, tel.: 882095085, e-mail: r.wasilewska_@_teatrzaglebia.pl.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

 

 

Jako podmiot publiczny zobowiązujemy się zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni roboczych. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy o innym terminie, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zastrzegamy sobie prawo do zaproponowania alternatywnego sposobu dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (biurorzecznika_@_brpo.gov.pl).

 

Dostępność architektoniczna

Adres, dojazd do teatru

BUDYNEK GŁÓWNY

  1. Teatralna 4, 41-200 Sosnowiec

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Autobusem

z Będzina: 299, 813

z Bytomia: 91

z Czeladzi: 35, 723, 935

z Dąbrowy Górniczej: 55, 808

z Katowic: 808, 813, 835

z Mysłowic: 26, 35, 106, 150, 160, 935

z Siemianowic Śląskich: 91

 

Tramwajem

z Będzina: 21, 27

z Dąbrowy Górniczej: 21

z Katowic: 15

z Mysłowic: 26

 

Pociągiem

10 min z Katowic

40 min z Mikołowa, Tychów, Zabrza, Zawiercia

45 min z Gliwic

75 min z Częstochowy

 

Większość kursów wykonywana jest przez pojazdy niskopodłogowe.

 

Budynek główny znajduje się w centrum Miasta. Wokół Teatru znajduje się nawierzchnia pokryta kostką brukową. Do budynku prowadzą trzy wejścia – wszystkie od ul. Teatralnej – frontowe (wejście na foyer i scenę), boczne, od strony stacji paliw bp (kasa biletowa i przejście na foyer  i scenę), oraz od strony parkingu – wejście pracownicze. Wejście frontowe posiada dwa podjazdy dla wózków inwalidzkich (z prawej i lewej strony). Widzowie z niepełnosprawnością ruchową mogą korzystać z holu i widowni na parterze. Piętro oraz widownia znajdująca się na balkonie pozostają niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na historyczny charakter budynku. Drzwi na widownię są dwuskrzydłowe, a ścieżka komunikacyjna nie ma progów. Na parterze znajduje się również toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.  Dwa pozostałe wejścia nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z uwagi na wysokie progi. Nie uniemożliwia to jednak wizyty w kasie biletowej (przed spektaklem można odebrać bilety wjeżdżając przez wejście frontowe) oraz spotkania z dyrekcją. Osoby z niepełnosprawnością ruchową chcące załatwić sprawę w sekretariacie lub spotkać się z dyrekcją, zapraszane będą do foyer teatru, gdzie dostęp dla nich nie jest utrudniony. W razie chęci spotkania prosimy o kontakt  e-mailowy bądź telefoniczny z koordynatorką dostępności. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, w druku powiększonym ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

BUDYNEK ADMINISTRACJI

  1. Piłsudskiego 2, 41-200 Sosnowiec

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową: wąskie drzwi, brak podjazdu oraz windy. Biura usytuowane są na parterze (pracownia krawiecka, Biuro Współpracy  z Widzami oraz dział programowy i dział administracji) i na  I piętrze (kadry i księgowość). Osoby zainteresowane spotkaniem z pracownikami ww. działów proszone są o wcześniejszy kontakt  z koordynatorką dostępności w celu umówienia spotkania. Będą one organizowane w budynku teatru przy ul. Teatralnej 4 – we foyer bądź w innym dogodnym miejscu.