Laboratorium Pedagogiki Teatru

O Laboratorium Pedagogiki Teatru 

Laboratorium Pedagogiki Teatru to kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej organizowany przez Teatr Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu od 2019 roku. Założeniem kursu jest wyposażenie uczestników i uczestniczek w szereg praktycznych umiejętności z obszaru pedagogiki teatru, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy twórczej z grupami.

Chcemy twórczo aktywizować środowisko osób związanych zarówno ze sferą teatru, jak i edukacji! Dlatego zajęcia skierowane są do artystów, pracowniczek teatrów, nauczycieli czy animatorek kultury, którzy i które w swojej działalności zawodowej prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne.

Kurs składa się z kilku rozbudowanych warsztatów praktycznych prowadzonych przez ekspertów i ekspertki, a przede wszystkim miłośników i miłośniczki pedagogiki teatru.

W 2022 roku kurs składa się z dwóch modułów. Aktualnie trwa nabór do II modułu Laboratorium Pedagogiki Teatru. Zapisy odbywają się poprzez formularz: https://forms.gle/xJvUsCKBgdWp8NN36

Działania warsztatowe zaplanowane w ramach II modułu Laboratorium Pedagogiki Teatru obejmują: 2 sesje warsztatowe w Sosnowcu (29-30.10) i 4-dniowy wyjazd studyjny na warsztaty z Teatrem Chorea do Fabryki Sztuki w Łodzi (24-27.11).

 

Harmonogram szkolenia:

  • „Oblicza dramy”
    Prowadzący: Marcin Drzazga
    Termin: 29-30.10.2022
    Miejsce: MDK Kazimierz, Sosnowiec
    Godz.: 10:00-17:00

Warsztat przybliża znajomość technik dramowych (ćwiczeń, gier, struktur interakcji) możliwych do wykorzystania podczas prowadzonych zajęć czy lekcji. Drama jako nieszablonowa metoda pracy artystycznej jest wykorzystywana w różnych obszarach – w działaniach podejmowanych wraz z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. Poprzez doświadczanie odmiennych punktów widzenia i konstruowanie fikcyjnych zdarzeń, drama pozwala mierzyć się z problematycznymi sytuacjami w bezpiecznych warunkach zdarzenia scenicznego. Wykorzystywanie technik dramowych pozwala uczestnikom na pogłębienie samoświadomości i uwolnienie emocji, rozwija zdolność rozumienia cudzych zachowań i wykształca mechanizmy oporu wobec różnorodnych metod nacisku.

  • Wizyta studyjna w Fabryce Sztuki w Łodzi

Prowadzenie: artyści i artystki związane z Teatrem Chorea, m.in. Elina Toneva, Tomasz Rodowicz, Iga Załęczną
Termin: 24-27.11.2022

Teatr Chorea to instytucja o długiej tradycji, rozwijająca program na międzynarodową skalę, stawiająca na zespołowość, działania w partnerstwie, budowanie relacji, świadomość ciała i głosu, muzykalność. Instytucja rozwija się także jako prężnie działające centrum edukacji kulturalnej, oferując kursy doskonalące w dziedzinie tworzenia teatru.

W ramach wizyty studyjnej odbędą się warsztaty specjalnie przygotowane dla uczestników Laboratorium Pedagogiki Teatru. Zajęcia będą obejmowały m.in.: pracę ze świadomością ciała, działania fizyczne w teatrze, elementy choreografii, ćwiczenia wzajemnościowe i partnerskie wykorzystywane do budowy etiud scenicznych, pracę opartą na rytmie. Działania warsztatowe będą jednocześnie schematami ćwiczeń, które nauczyciele czy instruktorzy teatralni mogą wykorzystać podczas rozmaitych zajęć teatralnych i okołoteatralnych z różnorodnymi grupami.

 

Ramowy program wizyty:

24.11.2022 – dojazd do Łodzi (we własnym zakresie), zakwaterowanie

25.11.2022 – godz. 10.00-17.00 – warsztaty

26.11.2022 – godz. 10.00-17.00 – warsztaty

27.11.2022 – godz. 10-14.00 – warsztaty

 

Oprócz czynnego udziału w warsztatach, uczestnicy i uczestniczki Laboratorium obejrzą premierę spektaklu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi, zobaczą spektakl grupy dziecięcej Teatru Chorea i wezmą udział (jako obserwatorzy) w warsztatach Teatru Forum z Igą Załęczną.

Informacje organizacyjne:

Dojazd do i z Łodzi odbywa się we własnym zakresie.

Organizator zapewnia nocleg w Łodzi w kilkuosobowych pokojach oraz ciepły posiłek w ciągu każdego warsztatu.

Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia jest realizacja obu części MODUŁU II, a więc udział w warsztatach „Oblicza dramy” w Sosnowcu (29-30.10) oraz wyjeździe do Łodzi (24-27.10).


Koszt

250 zł (+ pokrywany we własnym zakresie koszt dojazdu do Łodzi)

Rekrutacja

Zapisy odbywają się poprzez formularz: https://forms.gle/xJvUsCKBgdWp8NN36

O wynikach rekrutacji osoby zostaną powiadomione do 7.10.2022. Wtedy prześlemy szczegóły dotyczące uregulowania opłaty.

 

Uwaga! Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby prowadzące teatry szkolne, koła teatralne i grupy teatralne w placówkach na terenie województwa śląskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia uczestniczek i uczestników II modułu zgodnie z tym kryterium.

 

Informacji o kursie udziela koordynatorka projektu: Agata Kędzia, edukacja_@_teatrzaglebia.pl, 883500915

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu jako współorganizator wydarzenia przygotowuje certyfikaty ukończenia szkolenia.

Partnerami wydarzenia są MDK „Kazimierz” w Sosnowcu oraz Stowarzyszenie Teatr Chorea działające w Fabryce Sztuki w Łodzi.

 

—————————————————————————————————–

Marcin Drzazga – jest pedagogiem, wykładowcą pedagogiki na Śląskim Uniwer­sytecie Medycznym, trenerem warsztatu psychoedukacyjne­go. Od 20 lat łączy działania teatralne z pedagogiką i psycho­edukacją. Jego projekty społeczne Teatru Interaktywnego prezentowano m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Teatro­mania czy na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych. Uczy im­prowizacji teatralnej i dramy, wykorzystuje ją na co dzień w pracy pedagogicznej. Jest współautorem rekomendowanego programu Epsilon opartego na wykorzystaniu dramy w pracy wychowawczej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Więcej informacji o projekcie i poprzednich edycjach znajdziecie TU [klik]