Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-06-18 ( Imieniny: Elżbiety, Marka)

Teatr Zagłębia - Biuletyn Informacji Publicznej - Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Stosownie do § 40 ust. 1 załącznika 1 (Instrukcji kancelaryjnej) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz. U. Nr 14, poz. 67 z 2011 r., korespondencję wpływającą do Teatru Zagłębia przyjmuje i rejestruje Teatru.

Formy przekazywania korespondencji:

  • Poczta tradycyjna –  adres: Teatr Zagłębia ul. Teatralna 4, 41-200 Sosnowiec
  • Emailem – wysyłka na adres sekretariatu
  • Osobiście w sekretariacie teatru

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w godzinach pracy Teatru, tj. od poniedziałku do piątku, od 9.00-15.00

  • Tłumacz polskiego języka migowego (PJM)

Teatr Zagłębia zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu spraw za pomocą polskiego języka migowego (PJM). Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie mailowej lub papierowej.

Obieg dokumentów:

Obieg, rejestracja, znakowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej.

Wszelkie pisma przesłane na adres Teatru przyjmowane są przez kancelarię i ewidencjonowane,  następnie przekazywane do dekretacji Dyrektorowi Teatru. Po dekretacji pisma rozdzielane są pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne właściwe rodzajowi sprawy w celu ich rozpatrzenia i odpowiedniego załatwienia. Obowiązuje forma pisemna załatwiania spraw. Komórka odpowiedzialna za załatwienie danej sprawy sporządza pisemną odpowiedź. Projekty pism podlegają zatwierdzeniu przez przełożonego. Pisma wychodzące podpisuje Dyrektor Teatru. W razie nieobecności Dyrektora, zastępuje go zastępca dyrektora ds. artystycznych. Odpowiedź na złożone pismo następuje w ciągu 14 dni, chyba że obowiązujące przepisy ustanawiają inny termin załatwienia sprawy. 

Przyjęcie interesanta:

Przyjęcia interesantów w celu złożenia skargi lub wniosku odbywają się w siedzibie Teatru Zagłębia w Sosnowcu, wejście od strony administracyjnej.

Spotkanie z Dyrekcją Teatru jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z Sekretariatem.

Skargi i wnioski:

Zastępca Dyrektora przyjmuje skargi i wnioski w drugą środę miesiąca, w godzinach 14.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-11-15 21:21przez:
Opublikowano:2023-11-15 21:27przez: Paweł Ptak
Podmiot udostępniający: Teatr Zagłębia - Biuletyn Informacji Publicznej
Odwiedziny:126

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo