Zasady w trakcie covid-19

Zasady bezpieczeństwa na terenie budynku Teatru Zagłębia w związku z covid-19

Ze względu na bezpieczeństwo widzów i pracowników oraz dostosowując się do aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia wprowadziliśmy podczas przedstawień i innych wydarzeń kulturalnych następujące zasady:

 

  • Na terenie teatru obowiązuje nakaz zakrywaniu ust i nosa od momentu wejścia do momentu opuszczenia obiektu
  • Przy wejściu widzowie zobowiązani są zdezynfekować swoje dłonie specjalnie w tym celu przygotowanym płynem.

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE TEATRU ZAGŁĘBIA W TRAKCIE PANDEMII WIRUSA SARS-COV-2

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW

 

Wytyczne dla prowadzenia warsztatów pedagogiczno-teatralnych w warunkach epidemii COVID-19:

  1. Uczestnicy warsztatów i ich opiekunowie prawni oraz prowadzący zajęcia są świadomi aktualnej sytuacji sanitarno – epidemiologicznej wynikającej ze stanu epidemii COVID – 19.
  2. Uczestnik warsztatów powinien być wyposażony w maskę ochronna lub przyłbicę.
  3. Uczestnik warsztatów powinien zachowywać dystans 1,5 m od innych uczestników oraz prowadzącego.
  4. Uczestnik warsztatów przed wejściem do teatru powinien zdezynfekować ręce z wykorzystaniem płynu udostępnionego przez teatr.
  5. W przypadku wystąpienia u uczestnika warsztatów niepokojących objawów chorobowych zostanie odizolowany do czasu jego odebrania przez opiekuna prawnego
  6. Rodzice i prawni opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczestników warsztatów muszą mieć założoną maseczkę lub przyłbicę. Wskazane jest punktualne przywożenie, przyprowadzanie oraz odbieranie dziecka czy podopiecznego na – i z warsztatów.
  7. Rodzice i prawni opiekunowie uczestników warsztatów zobowiązują się powiadomić koordynatora warsztatów o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej uczestnika oraz osób w jego najbliższym otoczeniu i rodzinie – w szczególności odnośnie podejrzenia lub stwierdzenia zakażeniem wirusa COVID 19.
  8. Rodzice i prawni opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego odbierania telefonów z Teatru i natychmiastowego przybycia do Teatru, jeżeli zaistnieje podejrzenie lub stwierdzenie zakażenia wirusem COVID 19 uczestnika warsztatów.

Uczestnicy warsztatów są zobligowani do wykonywania wszelkich zaleceń koordynatora i prowadzących warsztaty w zakresie prawidłowego zachowania i przeciwdziałania epidemii COVID-19

 

Jak wesprzeć Teatr Zagłębia w czasie covid-19?

Istnieje możliwość wsparcia działalności teatru poprzez zakup Biletu Otwartego lub Biletu Cegiełki. Szczegóły zakupów tych biletów poniżej:

BILET CEGIEŁKA I BILET OTWARTY

 

Platforma telewizyjna VOD Teatru Zagłębia

Informujemy, iż wkrótce wystartowała nasza platforma VOD, gdzie można zobaczyć spektakle archiwalne oraz transmisje na żywo z Teatru Zagłębia. Zapraszamy na vod.teatrzaglebia.pl