Ruszyła II edycja Laboratorium Pedagogiki Teatru

21 września ruszyła druga edycja projektu Laboratorium Pedagogiki Teatru – kursu rozwijającego umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej. Na realizację projektu Teatr Zagłębia pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Założeniem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej z obszaru pedagogiki teatru oraz wyposażenie ich w szereg praktycznych umiejętności, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy. Zajęcia skierowane są do artystów, pracowników teatrów, nauczycieli, czy animatorów kultury, którzy w swojej działalności zawodowej prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne. W czasie spotkań uczestnicy skupiają się na zagadnieniach związanych m.in. z pedagogiką teatru, wykorzystaniem metody impro i technik dramowych, piszą własne scenariusze oraz poznają określone techniki pracy z ciałem.

Program kursu

UWAGA! Nabór zakończony – brak wolnych miejsc na warsztaty.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Współorganizatorem kursu jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Partnerami są Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.