Klasa partnerska: porozumienie z IV LO im. Staszica podpisane!

30 stycznia 2019 r. zawarliśmy porozumienie o współpracy partnerskiej z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Sosnowcu w ramach programu Klas Partnerskich. Współpraca teatru i szkoły ma na celu podniesienie jakości kształcenia humanistycznego młodzieży poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej, stymulowanie twórczej aktywności młodzieży, rozwijanie wrażliwości estetycznej i etycznej, zaangażowanie i aktywne włączanie uczniów i pracowników w życie artystyczne Teatru Zagłębia.

W ramach programu uczniowie będą mieli zajęcia edukacyjne z aktorami Teatru Zagłębia, będą także uczestniczyli w spektaklach oraz w warsztatach, spotkaniach z twórcami, wykładach i w innych projektach realizowanych przez teatr. Obie strony służą sobie również wsparciem merytorycznym, organizacyjnym i promocyjnym przy wspólnych przedsięwzięciach, a także w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty z obszaru edukacji kulturalnej.