Klub Teatralny

Twórz z nami Klub Teatralny: przestrzeń wspólnego działania i wymiany myśli. Sekcję Aktorską klubu prowadzi nasza aktorka Ryszarda Bielicka-Celińska.

Oglądanie spektaklu to znacznie więcej, niż tylko poznawanie ciekawych historii. Teatr może funkcjonować jako miejsce ożywionej dyskusji o współczesności i to od nas zależy, czy wnioski z tej rozmowy wykorzystamy, by inicjować zmiany w otaczającym nas świecie. Chcąc stwarzać naszym widzom przestrzeń do swobodnej wymiany myśli i wspólnego działania, kontynuujemy działania Klubu Teatralnego, do współtworzenia którego zapraszamy!

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Sekcja Aktorska
Działalność Sekcji Aktorskiej pozwoli spróbować swych sił na scenie i doskonalić warsztat pod czujnym okiem aktorów Teatru Zagłębia. Zajęcia odbywają się od października do czerwca, a cykl działań kończy pokaz powarsztatowy.
Prowadzenie: Ryszarda Bielicka-Celińska

Grupa młodsza:
Zajęcia przeznaczona dla dzieci w wieku 7-10 lat
Termin: poniedziałki, godz. 16:00-18:00

Grupa starsza:
Zajęcia przeznaczone dla osób od 15. roku życia
Termin: poniedziałki, godz. 18:30-21:30

ZAPISY:

ZNIŻKI NA SPEKTAKLE:
Wszyscy uczestnicy Klubu Teatralnego otrzymają zniżki na spektakle Teatru Zagłębia.

REGULAMINY:
Regulamin zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży
Regulamin zajęć organizowanych dla osób pełnoletnich