Kolejna rezydencja w Teatrze Zagłębia

Na zdjęciu widoczna twarz mężczyzny
W najbliższych miesiącach w ramach rezydencji artystycznej organizowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego będziemy gościć Kostiantyna Vasiukova, ukraińskiego reżysera, z którym mieliśmy okazję współpracować przy okazji realizacji spektaklu „Morze zostanie”.
W trakcie trwania rezydencji Rezydent będzie pracował nad tekstem do nowego spektaklu teatralnego. Głównym tematem nowego dzieła będą poeci, artyści i literatura pierwszej połowy XX wieku. W maju odbywać się będą spotkania Rezydenta online ze specjalistami z dziedziny literatury, sztuki oraz prace nad wstępną wersją scenariusza. W czerwcu prace nad tekstem będą kontynuowane. Na koniec Rezydent nagra w formie podcastu lekcje w języku ukraińskim na temat o sztuce i artystach pierwszej połowy XX wieku.
Teatr Zagłębia bierze udział w organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego programie rezydencji artystycznej dla twórców i twórczyń z Ukrainy.