KONFERENCJA NAUKOWA: STREFY KON/TAKTU – STREFY KON/FLIKTU – DZIEŃ 2

29 lipca 2021

CZĘŚĆ OTWARTA

9.00 – 10.30 PANEL III: EMERGENTNE TOŻSAMOŚCI, chair: Andrzej Gwóżdź

Agnieszka Matusiak, Uniwersytet Wrocławski: Posttraumatyczna narracja donbaska w kulturze ukraińskiej po 2013 roku jako strefa kontaktu/strefa konfliktu.

Agata Siwiak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu: Kto jeśli nie Ty?

Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi- Ukraina 2019-2020.

Agnieszka Karpiel, Uniwersytet Śląski: Samosioły, przewodnicy, turyści. Spotkania na skraju katastrofy

10.30 – 11.00 przerwa na kawę

11.00 – 12.30 PANEL IV: TEATR JAKO MEDIUM DEKOLONIZACJI, chair: Dorota Fox

Artur Duda, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu: Can subaltern Poles speak? O ambiwalencji teatru jako medium w niemieckim i polskim Toruniu w latach 1904-1944

Piotr Dobrowolski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu: Performowanie historii. Narzędzia kulturowej kolonizacji i dekolonizacji zachodnich Ziem Odzyskanych

Agata Dąbrowska, Uniwersytet Łódzki: Teatr żydowski w Polsce jako strefa kontaktu i/lub konfliktu

12.30 – 14.00 przerwa na lunch

14.00 – 15.30 PANEL V: TOŻSAMOŚCI KONTAMINOWANE, chair: Agnieszka Matusiak

Ewa Bal, Uniwersytet Jagielloński: Praktyki relacyjnego poznania na Ruinach Europy Wschodniej

Sabina Sweta Sen-Podstawska, Uniwersytet Śląski: Osobiste kartografie: Odbudowywanie relacji między ziemią, ciałem i sobą we współczesnym tańcu indygennym w Kanadzie

Magdalena Hasiuk, Instytut Sztuki, Państwowa Akademia Nauk: Od kontaktu do convivo – praca teatralna Teatru Węgajty w Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie (Warmia) w latach 2008-2021

 

Więcej informacji o konferencji oraz pełny program imprezy [klik]