Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Zagłębia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. u. 2000, poz. 713 – t. jedn.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej (Dz. U. 2020, poz. 194 – t. jedn.), w związku z paragrafem 1 i paragrafem 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. 2019. poz. 724) zarządza się konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Zagłębia przy ul. Teatralnej 4.

Szczegóły w ogłoszeniu:

Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Zagłębia