Laboratorium Pedagogiki Teatru

UWAGA! EDYCJA ZAKOŃCZONA

Zapraszamy do obejrzenia webinaru z udziałem absolwentek i absolwentów podsumowującego III edycję Laboratorium Pedagogiki Teatru. Webinar można zobaczyć na naszej platformie VOD.

III edycja

Kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej, maj-wrzesień 2021 roku.

Laboratorium Pedagogiki Teatru to kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej organizowany przez Teatr Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. W 2021 roku do grona partnerów projektu dołączyli Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Założeniem kursu jest wyposażenie uczestników i uczestniczek w szereg praktycznych umiejętności z obszaru pedagogiki teatru, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy.

Chcemy twórczo aktywizować środowisko osób związanych zarówno ze sferą teatru, jak i edukacji! Dlatego zajęcia skierowane są do artystów, pracowniczek teatrów, nauczycieli czy animatorek kultury, którzy i które w swojej działalności zawodowej prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne.

Kurs składa się z 8 rozbudowanych warsztatów praktycznych prowadzonych przez ekspertów i ekspertki, a przede wszystkim miłośników i miłośniczki pedagogiki teatru. Część programu warsztatowego tegorocznej edycji odbywa się w ramach  wizyty studyjnej  w szczecińskim Teatrze Kana, gdzie uczestnicy spotkają się z wybitnymi twórcami i twórczyniami teatru, którzy i które w ciągu kilkunastu lat swojej pracy zdobyli umiejętności łączenia teatru z problematyką społeczną.

Podsumowaniem całego kursu, we wrześniu 2021 roku, będzie webinar dotyczący edukacji kulturalnej w województwie śląskim. Formułę i przebieg tego spotkania ustaliśmy wspólnie z absolwentami i absolwentkami Laboratorium Pedagogiki Teatru. Formuła otwartego spotkania, do którego będzie mógł dołączyć każdy i każda, pozwoli na jeszcze lepsze sieciowanie osób zainteresowanych pedagogiką teatru, arteterapią czy edukacją kulturalną.

Zapraszamy do udziału i nie możemy się doczekać!

 

HARMONOGRAM

Kurs obejmuje 8 warsztatów trwających 7 godzin. Na terenie Sosnowca zajęcia odbywają się w Teatrze Zagłębia lub w Miejskim Klubie im. J. Kiepury (o miejscu odbywania się poszczególnych warsztatów uczestnicy zostaną poinformowani bliżej każdego wydarzenia). Część wyjazdowa odbywa się w Teatrze Kana w Szczecinie.

 

  1. „Oblicza dramy”

22 maja, godz. 10:00-17:00

Prowadzący: Marcin Drzazga

Warsztat poświęcony technice dramy, wykorzystywanej jako metoda edukacyjna w różnych obszarach tematycznych – w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Metoda pracy dramą, poprzez poznawanie cudzych historii i konstruowanie fikcyjnych opowieści, pozwala mierzyć się z konfliktowymi sytuacjami w bezpiecznych warunkach zdarzenia scenicznego. Pogłębia świadomość własnych możliwości, rozwija zdolność rozumienia cudzych zachowań i wykształca mechanizmy oporu wobec różnorodnych metod nacisku. Warsztat przybliża znajomość technik dramowych (ćwiczeń i gier) możliwych do wykorzystania podczas prowadzonych przez siebie zajęć czy lekcji.

 

  1. „Pedagogika Teatru”

23 maja, godz. 10:00-17:00

Prowadząca: Justyna Czarnota

Warsztat prezentujący szerokie możliwości, jakie daje praca w nurcie pedagogiki teatru. Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak w pracy twórczej – na przykład nad przedstawieniem – uwzględniać potrzeby i zainteresowania uczestników. Poszukamy sposobów, by zajęcia teatralne były dla nich przygodą i zabawą. Sprawdzimy również, w jaki sposób zadania teatralne można wykorzystywać na lekcjach w szkole.

 

  1. „Doświadczanie teatru, czyli jak w praktyce poznawać sztukę z dziećmi i młodzieżą?”

29 maja godz. 10:00-17:00

Prowadząca: Alicja Brudło i Hanna Kłoszewska

Jak, z wykorzystaniem narzędzi pedagogiczno-teatralnych, rozmawiać z młodymi widzami o „trudnych” zagadnieniach? Jak projektować działania i warsztaty poświęcone interpretacji przedstawień tak, żeby nikogo nie zanudzić? Jak wyglądają i są odbierane spektakle w budynku teatru, a jak w szkole? I w końcu: jaką rolę odgrywają w tym wszystkim pedagodzy teatru i nauczyciele? Warsztat ma na celu wyposażenie jego uczestników w zestaw praktycznych narzędzi, odpowiednich do wykorzystania w procesie pracy teatralnej i/lub warsztatowej z młodzieżą.

 

WIZYTA STUDYJNA W TEATRZE KANA

10-13 czerwca 2021 r.

Plan wyjazdu:

10 czerwca, godz. 16:00 – wyjazd autokarem z Sosnowca do Szczecina

11-12 czerwca – warsztaty w Teatrze Kana w Szczecinie

13 czerwca – poranne warsztaty, o godz. 14:30 powrót autokarem do Sosnowca

Szczegółowy program wyjazdu zostanie ogłoszony wkrótce. Organizator zapewnia uczestnikom transport, noclegi oraz wyżywienie.

 

Warsztaty w Szczecinie zostaną poświęcone autorskiej metodzie pracy zespołu Teatru Kana. Liderzy i liderki teatru dzielą się z grupą warsztatowiczów wieloletnim doświadczeniem w polu pracy artystyczno-społecznej oraz wdrażają ich w swoją filozofię prowadzenia instytucji. A przy okazji poznajemy miasto.

 

Tematy warsztatów:

„Ruch w pracy teatralnej”

Warsztat poświęcony autorskiej metodzie pracy aktora z ciałem. Zajęcia doskonalą umiejętności związane z przygotowaniem uczestnika zajęć teatralnych do pracy m.in. w konwencji teatru ruchu. Warsztaty poświęcone różnym metodom pracy z ciałem, które z powodzeniem mogą być wykorzystane w działaniach teatralnych i okołoteatralnych z różnymi grupami. Warsztat będzie miał formę treningu fizycznego.

 

„Trening głosu”

Zajęcia poświęcone przygotowaniu głosu do pracy teatralnej i roli muzyki jako narzędzia kompozycyjnego w spektaklu. Jak sprawić, żeby tworzenie muzyki do spektaklu stało się przygodą? Jak zachęcać uczniów/uczestników warsztatów do większej śmiałości w zakresie korzystania z możliwości własnego głosu? Warsztaty będą poświęcone temu, jak w proces twórczy włączać dzieci, młodzież i dorosłych, jak wspólnie z nimi odkrywać nieznane wcześniej muzyczne przestrzenie.

 

„Teatr dokumentalny i praca z pamięcią”

Warsztat poświęcony teatrowi zaangażowanemu społecznie oraz analizie relacji między teatrem a kontekstem społecznym, w którym funkcjonuje. Jakich narzędzi teatralnych użyć, by skutecznie odpowiedzieć na potrzeby grup zagrożonych marginalizacją? W jaki sposób pracować z osobami defaworyzowanymi społecznie, by umożliwić im autorską wypowiedź, bez odgórnego narzucania określonej perspektywy? Warsztat wprowadzi w metody pracy partycypacyjnej i pokaże, jak pracować teatralnie z dokumentami archiwalnymi.

 

  1. „Dobrodziejstwo improwizacji”

19 czerwca, godz. 10:00-17:00

Prowadzący: Arti Grabowski

Technika improwizacji staje się coraz bardziej popularna nie tylko jako jedna z metod pracy nad rolą, ale również jako alternatywna metoda komunikacyjna, umożliwiająca rozwój wyobraźni, empatii, czy doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Pozwala zyskać większą pewność siebie. Warsztat wyposaża uczestników w podstawowe umiejętności pracy metodą impro.

 

  1. „Aktor lub aktorka w teatrze dramatycznym”

3 lipca, godz. 10:00-17:00

Prowadzący: Michał Bałaga, Przemysław Kania, Agnieszka Okońska-Bałaga

Warsztat poświęcony zgłębianiu zagadnienia swobody scenicznej. Praktyczne przygotowanie do pracy w konwencji teatru dramatycznego. Ćwiczenia z zakresu rozluźnienia ciała, dykcji, emisji głosu, redukcji stresu. Podstawy pracy z tekstem, interpretacją wiersza i prozy. Aktorzy Teatru Zagłębia podzielą się wypracowanymi przez siebie, różnorodnymi metodami pracy warsztatowej.

 

WYDARZENIE ONLINE

  1. Edukacja kulturalna w województwie śląskim – WEBINAR, wrzesień 2021

Webinar z udziałem absolwentek i absolwentów Laboratorium Pedagogiki Teatru, którzy i które, po zakończeniu kursu i uzyskaniu zaświadczeń, występują w roli ekspertów i ekspertek dzielących się zdobytą wiedzą z osobami działającymi lub chcącymi zacząć działać w obszarze edukacji kulturalnej w regionie.

 

Transmisję spotkania przeprowadzimy na Facebooku Teatru Zagłębia, nagranie będzie dostępne także na kanale Teatru w serwisie YouTube.

 

KOSZT I ZAPISY

Koszt udziału w całym kursie wynosi 180 zł. Cena obejmuje koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia podczas pobytu w Szczecinie. Oprócz tego organizator zapewnia kawę, herbatę oraz ciepły posiłek w trakcie każdego warsztatu.

Uwaga! Nie istnieje możliwość zapisu na pojedyncze warsztaty – deklaracja udziału w kursie obejmuje chęć uczestniczenia zarówno w spotkaniach odbywających się w Sosnowcu, jak i Szczecinie.

 

KLUCZOWE TERMINY

Zapisy rozpoczną się 21 kwietnia 2021 r. Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby zamieszkujące województwo śląskie oraz te, które nie uczestniczyły wcześniej w projekcie.

Formularz zapisów (kliknij)

Osoby przyjęte na kurs zostaną o tym poinformowane mailowo do 6 maja 2021 r.

Kwotę w wysokości 180 zł należy wpłacić do 13 maja 2021 r. na konto bankowe Teatru Zagłębia:

03 1020 2313 0000 3802 0579 8105

 

Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają specjalne zaświadczenia udziału w szkoleniu, przygotowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

Kontakt:

Agata Kędzia

tel. 883 500 915

edukacja_@_teatrzaglebia.pl

 

Program Laboratorium Pedagogiki Teatru (do pobrania) 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Mistrzowskie Warsztaty Teatralne

Laboratorium Pedagogiki Teatru / TEATR CHOREA: ELINA TONEVA / warsztat mistrzowski

Elina Toneva, czerpiąc z praktyki twórczej Teatru Chorea, zajęcia prowadzone w Sosnowcu poświęci różnym metodom pracy z ciałem, głosem i tekstem. Uczestnicy i uczestniczki zajęć zdobędą podstawy pracy z partnerem i przestrzenią, poświęcą czas na pogłębianie świadomości własnego ciała, doświadczą procesu grupowego. Planowana jest również praca z rytmem.
Działanie twórcze przy użyciu głosu, prostych i złożonych kroków oraz zrytmizowanego gestu ciała, prowadzi do uruchomienia jego muzyczności, a także poznania pulsu grupy. Działania warsztatowe będą jednocześnie schematami ćwiczeń, które nauczyciele czy instruktorzy teatralni mogą wykorzystać podczas rozmaitych zajęć teatralnych i okołoteatralnych z różnorodnymi grupami. Spotkanie będzie miało charakter treningu fizycznego, dlatego wszyscy uczestniczki i wszystkie uczestniczki proszeni są o zabranie ze sobą stroju niekrępującego ruchów.
KIEDY:
4.12.2021, godz. 11:00-17:00 (w tym przerwa na obiad)
5.12.2021, godz. 10:00-15:00 (obiad 15:00-16:00)
GDZIE:
4.12 warsztaty odbywają się w Klubie Kiepury, ul. Będzińska 65, Sosnowiec
5.12 warsztaty odbywają się w Teatrze Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sosnowiec
Uwaga! Chętnym osobom organizator zapewnia nocleg w Sosnowcu. Jeśli ktoś z państwa potrzebuje noclegu, prosimy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeń.
DLA KOGO: warsztat skierowany jest do osób zajmujących się sztuką, edukacją, terapią, czyli wszystkich tych, którzy i które tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne.
—–

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Aleksandrą Drzazgą – nauczycielką, reżyserką teatru dzieci i młodzieży, edukatorką teatralną, współautorką programu Klasy Aktywności Twórczej realizowanego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu od 2006 r.

W podcaście poruszamy temat pedagogiki teatru i sposobów jej oddziaływania w różnych kontekstach społecznych. Rozmawiamy również o sposobach włączania technik pedagogiczno-teatralnych w codzienną pracę związanych z animacją teatralną i edukacją kulturową.

Rozmowę prowadzi Agata Kędzia, pedagożka Teatru Zagłębia.

Podcast i Warsztaty Mistrzowskie zostały zrealizowane ze środków Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

—————————————————-

STRONA INTERNETOWA II EDYCJI LABORATORIUM PEDAGOGIKI TEATRU

Pobierz broszury edukacyjne ze scenariuszami zajęć stworzone przez prowadzących II edycję Laboratorium Pedagogiki Teatru:

01 – 100 rzeczy i co można z nimi zrobić – Justyna Czarnota

02 – Oblicza dramy – Marcin Drzazga

03 – Odsłony scenografii – Szymon Szewczyk

04 – Ruch w pracy teatralnej – Tomasz Rodowicz

05 – Dobrodziejstwo improwizacji – Arti Grabowski

06 – Muzyka w teatrze – Sebastian Świąder

07 – Jak prowadzić grupę, czyli o byciu liderem/liderką – Katarzyna Jabłońska-Kuśmierek

08 – Rozumienie teatru, czyli jak w praktyce poznawać sztukę z dziećmi i młodzieżą – Alicja Brudło, Hanna Kłoszewska

09 – Aktor w teatrze słowa – Przemysław Kania

10 – Teatr bez granic – Daniel Jacewicz

11 – Reżyseria w teatrze amatorskim – Iwona Woźniak