Ogólnopolski konkurs na wystawienie sztuki współczesnej