Nowe Utopie – wyniki I etapu

2 sierpnia 2021

Dziękujemy za udział w tegorocznej edycji programu NOWE UTOPIE | strefy kontaktu.

Komisja Konkursowa w składzie: Jacek Jabrzyk (przewodniczący Komisji), Anna Maria Karczmarska, Przemysław Pilarski, Wojtek Zrałek-Kossakowski po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, postanowiła zakwalifikować do drugiego etapu konkursu następujące projekty:

  • Filip Jaśkiewicz, Mira Mańka, „Szczeliny istnienia”,
  • Jan Jeliński, „Family Rental”,
  • Monika Popiel, „Eden – open source”,
  • Karolina Szczypek, „Utracona cześć Katarzyny W.”

Drugim etapem konkursu będzie spotkanie autorek i  autorów wymienionych prac z Komisją Konkursową, mające na celu wyłonienie zwycięskiego projektu, który będzie realizowany w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.