Oświadczenie zespołu Teatru Zagłębia ws. sytuacji w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie

3 października 2023
Czerwone fotele z drewnianymi podłokietnikami.

Zaniepokojeni sytuacją w lubelskim Teatrze im. Juliusza Osterwy, chcielibyśmy przypomnieć fragment głośnego listu „Teatr nie jest produktem / widz nie jest klientem” wystosowanego przez polskie środowisko teatralne w roku 2012:

„Sprawą, o którą walczymy, jest polski teatr artystyczny – zjawisko unikatowe. Wiemy, że teatr zmienia się w czasie, zmianom powinna też podlegać jego instytucjonalna forma – jednak nie za cenę jej dewastacji. Żądamy więc szerokich, systematycznych konsultacji ze środowiskiem twórców teatru, żądamy debaty o finansowaniu teatrów w Polsce prowadzonej z perspektywy innej, niż perspektywa zysku. Teatr nie jest firmą/nie jest produktem, widz nie jest klientem. Nie rezygnujmy z artystów.”

Wśród sygnatariuszek i sygnatariuszy listu znalazło się wiele osób związanych z lubelskim teatrem, w tym także jego obecny dyrektor. Mamy więc nadzieję, że działania podejmowane w celu rozwiązania trwającego konfliktu będą działaniami uwzględniającymi specyfikę i wartość zjawiska unikatowego, jakim jest teatr artystyczny. Apelujemy też, żeby te działania były oparte na szacunku oraz uwzględniały prawa, w tym prawa pracownicze, wszystkich pracownic i pracowników Teatru im. Juliusza Osterwy: jego zespołu artystycznego, technicznego i administracyjnego.

Zespół Teatru Zagłębia