Bidon „Teatr Za Wolnością”

Czarny bidon termiczny na napoje z hasłem „Teatr za wolnością”. Szczelnie zakręcany.

Wymiary:
wys.:  25cm.
śr.: 7,2 cm.

Czapka

Czapka z wyhaftowanym logo Teatru Zagłębia.

Filiżanka

Komplet filiżanka + spodek z logiem Teatru Zagłębia.

Filiżanka produkcji „Porcelany Bogucice”.

Karty do gry

Karty doi gry z postaciami spektaklu „Poskromienie złośnicy” (reż. Jacek Jabrzyk).

Magnes „Teatr Za Wolnością”

Drewniany, fioletowy magnes z hasłem „Teatr za wolnością”.

Wymiary: 9x6cm

Magnes „Teatr Zagłębia”

Drewniany magnes z namalowaną podobizną budynku Teatru Zagłębia.

Wymiary: 10×5,3cm

Na styku Performanse naturo-kulturowe w strefach kontaktu i konfliktu

Na styku Performanse naturo-kulturowe w strefach kontaktu i konfliktu Redakcja: Ewa Bal, Dorota Fox, Ewa Wąchocka   Opis książki Nie da się ukryć, że mieszkając w Polsce, jesteśmy dzisiaj częścią świata utożsamianego z globalną Północą, opisywanego przez Arjuna Appaduraia i Achille Mbembego, ale jednocześnie żyjemy w miejscu, gdzie trajektorie historycznych procesów i wektory energii społecznych niekoniecznie są z tym światem zbieżne. Trwa tu bowiem nieustanny proces negocjowania geopolityki naszego poznania albo aktualizowanie różnicy między Wschodem a Zachodem Europy – różnicy, którą wojna Rosji z Ukrainą odgrywa w nowej odsłonie. (…) Trzeba zatem zdać sobie sprawę z tego, że określone wyobrażenia o globalnych podziałach świata często stanowią kognitywną matrycę lokalnych stref kontaktów międzykulturowych. (…) Ale efekty spotkań w owych strefach kontaktu wydają się całkowicie emergentne i wydarzeniowe, co usprawiedliwia wybór metodologii i narzędzi ich badania. Podstawowym narzędziem diagnostycznym stref kontaktu i konfliktu są dla nas performansy naturo-kulturowe, które sytuują człowieka w przestrzeni relacji ze środowiskiem naturalnym, terytorium, społecznym otoczeniem oraz indagują wyodrębnione w ten sposób związki, nadając im nową dynamikę i wykładnię. Performans pełni tu zatem funkcję epistemiczną, na równi z innymi, uznanymi zwykle za bardziej „naukowe”, sposobami badania i konceptualizowania świata. Ze Wstępu Przygotowany tom wykracza poza ramy nauki o teatrze, stanowiąc bardzo ciekawy przykład pozycji kulturoznawczej, dla której podłożem, zarówno metodologicznym, jak i epistemologicznym, jest performatyka (performance studies). (…) Znajduje to swoje odzwierciedlenie już w samym podtytule – performanse naturo‑kulturowe, przy czym pierwszy człon, „naturo”, przywołuje w gruncie rzeczy perspektywę badań nad antropocenem, a więc epoką, w jakiej to człowiek (czyli także wytworzone przez niego dyrektywy i normatywy kulturowe), a nie siły geologiczne czy meteorologiczne, ma największy wpływ na to, co zwykło się określać terminem środowiska naturalnego. Już z tego punktu widzenia tom wypełnia lukę w polskich badaniach performatycznych, gdzie owa perspektywa nie była mocno obecna. Z recenzji prof. dr hab. JOANNY OSTROWSKIEJ Autorzy tekstów zebranych w niniejszym tomie posługują się różnymi typami działań artystycznych w celu lepszego zdefiniowania i zdiagnozowania stref kontaktów i konfliktów, a jednocześnie w swoich wyborach starają się nie ograniczać do przykładów z ostatniego dwudziestolecia XXI wieku ani wyłącznie do kontekstu Europy Środkowo-Wschodniej (choć z oczywistych względów ta perspektywa jest tu wyraźnie dominująca). Książka jest efektem konferencji „STREFY KONTAKTU, STREFY KONFLIKTU”, która odbyła się w Sosnowcu w 2021r.

Plecak „Teatr za wolnością”

Czarny plecak z szarymi paskami. Wykonany ze sztucznej skóry. Zapinany na plastikową klamrę.

Wymiary: 50×37,5cm.

Plecak „Teatr za wolnością”

Szary plecak z czarnymi paskami. Wykonany ze sztucznej skóry. Zapinany na plastikową klamrę.

Wymiary: 50×37,5cm