Spacer teatralny: Maczki, dawna Granica – spacer śladem bohaterów znad Białej Przemszy

12 września 2023
W najbliższą sobotę zapraszamy na ostatni w tym roku spacer teatralny. Startujemy o 10.30 w Maczkach!

Spacer po najbardziej na wschód wysuniętej dzielnicy Sosnowca będzie okazją do przybliżenia historii miejsca, jego zabytków, zarówno tych,
które wciąż istnieją (dworca Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, wieży ciśnień, kościoła, osiedla kolejowego, mostu kolejowego), jak również tych, których śladów na próżno dziś szukać (komory celnej, cerkwi prawosławnej, dworca iwanogrodzko-dąbrowskiego), a także postaci, które zapisały się w dziejach lokalnej społeczności. W spacerze wezmą udział aktorzy Teatru Zagłębia, którzy wzbogacą go swymi działaniami artystycznymi.

Miejsce i godzina zbiórki: Miejski Klub Maczki, Sosnowiec – Maczki, ul. Krakowska 26, 16 września, godz. 10.30.

Prowadzenie: Paweł Duda

Udział specjalny: Ryszarda Bielicka-Celińska i Krzysztof Korzeniowski (aktorzy Teatru Zagłębia)

dr Paweł Duda jest historykiem, adiunktem w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w historii Polski i powszechnej XVI-XVII w. Jest również doświadczonym dydaktykiem z zakresu historii i WOS, autorem licznych materiałów dla nauczycieli. Współpracuje z Instytutem Zagłębia Dąbrowskiego. Ponadto bada historię regionu, w tym również Maczek – m.in. prowadzi portal internetowy Historyczne Maczki.

Spacery teatralne literacko-historyczne zostały dofinansowane przez Miasto Sosnowiec w zakresie wsparcia kultury.

Organizator: Fundacja Szafa Gra, Teatr Zagłębia w Sosnowcu