Ślady Zagłębiowskich Żydów: Będzin – Kamionka 80 lat po.

Spacer historyczny jako forma upamiętnienia 80-tej rocznicy likwidacji getta będzińskiego.

Zapraszamy na spacer kończący cykl "Ślady Zagłębiowskich Żydów". Tym razem nie w Sosnowcu, ale w Będzinie.

Spacer po terenie dawnego getta na Kamionce w Będzinie będzie okazją do ponownego odkrycia tej dziś spokojnej, podmiejskiej dzielnicy, która 80 lat temu, była scenerią straszliwego dramatu tysięcy ludzi.

Spróbujemy, wykorzystując różnego rodzaju świadectwa historyczne przemierzyć Kamionkę i zrekonstruować w naszej wyobraźni jej granice, topografię oraz zachowane, materialne ślady historii.

Wykorzystamy relacje żydowskich i polskich świadków historii, nie tylko do przypomnienia ważnych miejsc i momentów w historii, ale również by zarysować spektrum emocji towarzyszących ludziom w tamtym dramatycznym czasie latem 1943 r.

Wyjątkowy termin w jakim odbędzie się spacer, każe nam traktować to wydarzenie nie tylko jako wycieczkę historyczną o walorach poznawczych, ale również, a może przede wszystkim jako formę upamiętnienia – rodzaj marszu pamięci o tysiącach ludzi wywiezionych z Kamionki na śmierć oraz zamordowanych podczas akcji likwidacyjnej w pierwszych dniach sierpnia 1943 r.

 

Data spaceru: 30.07.2023 r., godz. 10.00

Zbiórka pod pomnikiem bohaterów getta, stojącym przy ul. Wincentego Pola.

Prowadzący: Piotr Jakoweńko

Projekt „Ślady Zagłębiowskich Żydów” jest dofinansowany ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. 

Partner honorowy wydarzenia: Prezydent Miasta Sosnowiec, Muzeum Getta Warszawskiego
Partnerzy merytoryczni: Fundacja Brama Cukermana, I Like Zagłębie
Partnerzy projektu: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, MBP Sosnowiec / Zagłębiowska Mediateka, Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
Patronat medialny: e-teatr.pl, TVP Katowice, ilikezaglebie.pl, 41-200.pl, Kurier Miejski
Wsparcie medialne: Radio Katowice