1971-02-28 Kocha każdy z nas

Obsada

Jerzy Czarski

Jacek Domański
Wiesław Mirecki
 Bogusław Weil
 Jadwiga Bryniarska
 Irena Romańska
 Barbara Sokołowska
 Anna Urlata
 Iwona Wierzbicka
 Jan Barburski
 Jerzy Gniewkowski
 Alfred Jarosz-Korczyński
 Tomasz Radecki
 Ryszard Wachowski
 Elżbieta Trojanowska
 Jerzy Potyka
 Iwona Urbańska
 Franciszek Bajer
 Anna Gołębiowska
 Ewa Szczecińska
 Andrzej Hołaj
 Bolesław Mierzejewski