1992-01-10 Barillon się żeni!

Georges Feydeau

Obsada
Adam Kopciuszewski
Mieczysław Łęcki
Zbigniew Leraczyk
Wojciech Leśniak
Marek Łyczkowski
Stanisław Skrzyński
Włodzimierz Figura
Barbara Medwecka
Dorota Biały-Wieczorek
Iwona Fornalczyk
Krystyna Gawrońska
Małgorzata Stachowiak