2004-05-08 Moralność pani Dulskiej

Gabriela Zapolska

Obsada

Ewa Leśniak

Andrzej Śleziak

Grzegorz Widera

Agnieszka Radaszkiewicz (Bieńkowska)

Joanna Litwin

Maria Bieńkowska

Ewa Kopczyńska

Barbara Lubos-Święs

Elżbieta Laskiewicz