2006-03-04 Dziady. Część III

Adam Mickiewicz

Obsada
Agnieszka Bieńkowska
Beata Deutschman
Krystyna Gawrońska
Ewa Kopczyńska
Elżbieta Laskiewicz
Ewa Leśniak
Violetta Latacz
Zygmunt Biernat
Wojciech Cecherz
Jerzy Gniewkowski
Adam Kopciuszewski
Krzysztof Korzeniowski
Grzegorz Kwas
Zbigniew Leraczyk
Wojciech Leśniak
Andrzej Rozmus
Andrzej Śleziak
Grzegorz Widera
Piotr Zawadzki
Marcin Zawodziński