2011-01-07 Plotka

Francis Veber

Obsada:

Adam Kopciuszewski

Grzegorz Kwas

Piotr Zawadzki

Zbigniew Leraczyk

Ryszarda Celińska

Małgorzata Jakubiec-Hauke

Ewa Kopczyńska

Przemysław Kania

Maria Bieńkowska

Artur Hauke

Andrzej Śleziak

Kamil Bochniak

Jarosław Tyran