Literówka

„Literówka” – spektakl dla rodzin z dziećmi w wieku 4 – 6 lat oraz dla grup przedszkolnych. Oparty na języku, w którym litery dopiero powstają na oczach i w uszach widzów. Zamieniają się miejscami, znikają, chowają się, tracą funkcję komunikacyjną i kształty na rzecz niespodzianek i zabawy. cZy to bąłd?

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Osoby