SPEKTAKL Z KOMENTARZEM: „NIKAJ”

28 września 2021
Zapraszamy na pierwsze jesienne spotkania z cyklu Spektakl z komentarzem, w ramach którego przyglądamy się bliżej przedstawieniom z repertuaru Teatru Zagłębia.

Chcemy stwarzać okazję do rozmowy na ważne tematy, w swobodnej atmosferze otwartości, dlatego Spektakle z komentarzem są adresowane do wszystkich sympatyków teatru, bez względu na wiek czy teatralne doświadczenie. Pokaz przedstawienia każdorazowo połączony jest z rozmową lub warsztatem, podczas których prowadzący wraz z zaproszonymi gośćmi oraz publicznością, starają się odkryć najbardziej interesujące aspekty danego spektaklu.

Na wydarzenie zapraszamy również tych z Państwa (nauczycieli, opiekunów grup teatralnych), którzy zastanawiają się, jak przygotować dzieci i młodzież do obejrzenia spektaklu – a właściwie to obejrzenie zamienić w aktywne uczestnictwo.

HARMONOGRAM

  • 5 listopada o godz. 19:00 zagramy „Nikaj” Zbigniewa Rokity, w opracowaniu dramaturgicznym Miłosza Markiewicza, w reżyserii Roberta Talarczyka.
    Po spektaklu odbędzie się spotkanie z gośćmi: Magdaleną Boczkowską (Zagłębiowska Mediateka), Miłoszem Markiewiczem (Teatr Śląski) oraz Zbigniewem Rokitą (autor reportażu „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”). Będziemy rozmawiali o śląsko-zagłębiowskim sąsiedztwie i sztuce dotykającej wątku lokalnych tożsamości.

Nasi goście:

Magdalena Boczkowska – Krytyczka literacka, menadżerka kultury. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Stale współpracuje z miesięcznikiem „Twórczość”. Jest autorką czterech książek: Codzienność, wyobraźnia, metafizyka. Poezja na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim po roku 1989 (2010), W centrum literatury, na marginesie życia. O twórczości Kazimierza Ratonia (2011), Miniatury. Szkice subiektywne (2015); Stacherski. Niecierpliwe serce (2020) oraz licznych artykułów i recenzji. Była także redaktorką rękopisów Ratonia i wyboru wierszy Stanisława Krawczyka. Współpracuje z instytucjami kultury, uniwersytetami trzeciego wieku, Instytutem Zagłębia Dąbrowskiego. Była felietonistką „Gazety Petersburskiej”. Obecnie pracuje jako starsza kustoszka w Zagłębiowskiej Mediatece.

Miłosz Markiewicz – Historyk sztuki i kulturoznawca. Doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współpracownik Katedry Nauk o Sztuce Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jest członkiem European Society for Literature, Science and the Arts i jednym z redaktorów pisma kulturalnego „Fragile”. Kierownik literacki Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. Jako dramaturg, autor adaptacji i scenariuszy teatralnych współpracował m.in. z Teatrem Śląskim, Teatrem Zagłębia i Teatrem Czwarta Scena. Jest autorem dramaturgii do spektaklu „Nikaj”.

Zbigniew Rokita – Dziennikarz i reporter. W swoich tekstach porusza problemy Europy Środkowej i Wschodniej oraz Górnego Śląska. Publikował m.in. w „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku” „Dzienniku Gazecie Prawnej”. W latach 2012-2018 był redaktorem dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”. Ukończył Uniwersytet Jagielloński. Jest też autorem książki „Królowie strzelców”.

W 2021 roku otrzymał Nagrodę Literacką Nike oraz Nagrodę Nike Czytelników i Czytelniczek za książkę „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”. Jest też autorem sztuki „Nikaj” w reżyserii Roberta Talarczyka, która w tym samym roku pojawiła się na deskach Teatru Zagłębia.

 

BILETY

Na przedstawienia grane w cyklu Spektakl z komentarzem, obowiązuje pakiet biletów w specjalnej cenie 20 zł dla osób związanych z oświatą i animacją kulturalną, pracowników domów pomocy społecznej czy instruktorów teatralnych, a także studentów i studentek. Bilety w tej cenie można nabyć w kasie Teatru, rezerwując bilet telefonicznie lub mailowo:

Biuro Współpracy z Widzami
tel. 32 266 11 27
rezerwacje_@_teatrzaglebia.pl

PROWADZENIE:
Agata Kędzia (pedagożka teatru, Teatr Zagłębia), Tomasz Wojtasik (psycholog, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach)

Cykl współorganizują z nami Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.