Tartuffe – warsztaty dla uczniów i uczennic

Teksty kultury do matury!

Uczniom i uczennicom proponujemy warsztaty do spektakli jako dobre uzupełnienie przygotowań do matury. Przedstawienie teatralne, obok książki, filmu czy źródeł historycznych, to interesujący nośnik treści kulturowych, których sprawnego opanowania wymaga forma egzaminów. Dramaturgia, forma inscenizacji i specyfika teatru w ogóle są wdzięcznym polem łączenia języka i kultury. Dlatego podczas warsztatów skupimy się na omówieniu wszystkich tych aspektów, a oprócz tego zastanowimy się, co tak naprawdę interesuje nas w tekstach i konkretnych przedstawieniach.

Warsztaty mają formę omówienia spektaklu oraz szeregu interaktywnych działań, angażujących uczniów i uczennice. Wszyscy uczestnicy spotkania proszeni są o włączenie kamerek i mikrofonów.

„Tartuffe”

Warsztaty dla uczniów i uczennic klas 7-8 oraz licealistów i licealistek.
Termin: 13-15 kwietnia 2021
Czas trwania: 60 min.
Godzina warsztatów zostanie ustalona indywidualnie z zainteresowaną grupą.

„Tartuffe albo Szalbierz” to jedna z najgłośniejszych sztuk Moliera napisana w 1664 roku. Przez pięć lat była objęta zakazem wystawiania wydanym przez Ludwika XIV, zaś arcybiskup Paryża pod karą ekskomuniki zabraniał wiernym grania, oglądania, a nawet czytania tego utworu. Dramat Moliera to opowieść o Tartuffie jako symbolu politycznej siły, która wykorzystuje religię dla osiągnięcia własnych celów; Orgonie zaślepionym ideologią, doprowadzającym do ruiny rodzinę; czy pani Pernelle, terroryzującej najbliższych swą naiwną wiarą. Pozostali członkowie rodziny: Elmira, Marianna, Damis i Kleant próbują przeciwstawić się obłudnemu Świętoszkowi i przywrócić zburzony przez niego spokój w rodzinnym domu…