Teatr bliżej biznesu. Dyrektorka Teatru Zagłębia wiceprzewodniczącą sosnowieckiej delegatury RIG

Dyrektorka Iwona Woźniak została wybrana w skład zarządu Sosnowieckiej Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. „Skoro nasz teatr stał się członkiem RIG, chcemy, by to nie była bierna obecność. Dlatego angażujemy się mocno w życie społeczności RIG-u, wspieramy i inicjujemy działania, które będą ułatwiały nawiązywanie partnerstw między różnymi środowiskami. Mój udział w pracach zarządu sosnowieckiej delegatury jest kolejnym krokiem ku temu” – mówi I. Woźniak.

Teatr Zagłębia jest konsekwentny w budowaniu swojego wizerunku jako instytucji, która łączy i buduje przestrzeń dialogu. Stał się członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i honorowym członkiem Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, by móc wspólnie działać na rzecz regionu, wzajemnie promować się i wspierać. To inne spojrzenie na mariaż kultury i biznesu to cecha rozpoznawalna sosnowieckiej sceny, która skutecznie przekonuje, że dzięki współpracy i otwartości środowiska mogą się wiele od siebie nauczyć, a ich współpraca może przynieść bardzo dobre rezultaty i wpływać na rozwój pozostałych sektorów w regionie.