Wspieramy Teatr Modrzejewskiej w Legnicy i Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

30 czerwca 2023

Z niepokojem przyjęliśmy informacje o sytuacji, w jakiej znalazły się jedne z najważniejszych polskich scen – Teatr Modrzejewskiej w Legnicy i Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Decyzja legnickiego samorządu dotycząca wypowiedzenia umowy o współprowadzeniu Teatru i dotowania jego działalności spowodowała de facto brak możliwości dalszego funkcjonowania instytucji. Budzi to nasz głęboki niepokój, ponieważ dostęp do kultury jest konstytucyjnym prawem każdego człowieka.

Wzburzeni jesteśmy również informacjami o zamiarze władz województwa małopolskiego. Marszałek zapowiedział ogłoszenie konkursu na dyrektora krakowskiej sceny wbrew rekomendacjom działających w Teatrze związków zawodowych, które poparły drogę przedłużenia kadencji (bez konieczności przeprowadzenia konkursu) Krzysztofa Głuchowskiego. Tym samym głos społeczności tworzącej tę wyjątkową instytucję został zupełnie zignorowany.

Stanowczo sprzeciwiamy się temu, by doraźny interes polityczny miał wpływ na działalność artystyczną.

Zespół Teatru Zagłębia w Sosnowcu