Teatr Zagłębia podsumowuje sezon artystyczny 2021/2022

7 premier, 191 spektakli i ponad 31 tysięcy widzów – Teatr Zagłębia kończy sezon artystyczny 2021/2022.

– Kończymy bardzo pracowity sezon. Zrealizowaliśmy siedem premier, byliśmy na najważniejszych festiwalach w kraju, a w ciągu całego roku towarzyszył nam bogaty program działań pedagogiczno-społecznych – mówi Iwona Woźniak, dyrektor Teatru Zagłębia.

Sosnowiecka scena wyprodukowała siedem nowych spektakli: „Nikaj” Zbigniewa Rokity w reż. Roberta Talarczyka, „Gniew” Zygmunta Miłoszewskiego w reż. Szymona Kaczmarka, „Utracona cześć Katarzyny W.” Pawła Sablika w reż. Karoliny Szczypek (finałowy projekt konkursu dla debiutujących reżyserów „Nowe Utopie”), „Kreszany” Oleny Apczel, Olgi Maciupy i Wojtka Zrałka-Kossakowskiego w reż. Oleny Apczel (koprodukcja z Festiwalem „Boska Komedia” w Krakowie), „Poskromienie złośnicy” Williama Shakespeare`a w reż. Jacka Jabrzyka (premiera z okazji jubileuszu 125-lecia Teatru Zagłębia), „Król Edyp” Sofoklesa w reż. Radosława Rychcika oraz „Baśnie Andersena” w reż. Macieja Podstawnego.

– Ważnym elementem naszej działalności jest również edukacja teatralna, dlatego stworzyliśmy bogaty program zajęć dopasowanych do spektakli z naszego repertuaru – kontynuuje Iwona Woźniak.

Rodzinna Niedziela Kulturalna, Teatralny Plan Lekcji,  Spektakl z Komentarzem, Klub Teatralny i Klasy Partnerskie to tylko część z edukacyjnych inicjatyw Teatru Zagłębia. Dodatkowo, w tym roku zrealizowany został cykl warsztatów jubileuszowych  „Aktorstwo. Historia w praktyce” podczas których uczestnicy mogli zapoznać się z tematyką aktorstwa dramatycznego, procesu przygotowania roli oraz improwizacji.

We wrześniu Teatr Zagłębia, Katedra Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Zagłębiowska Mediateka zorganizowały konferencję naukową „Strefy KON/TAKTU- STREFY KON/FLIKTU jako narzędzie rozpoznawania współczesnej rzeczywistości kulturowej”. Integralnym elementem programu konferencji było zwiedzanie śladów antropogenicznych zmian środowiska naturalnego na Górnym Śląsku (np. „żywych hałd” , pokopalnianych zapadlisk terytorium, ruin górniczych osiedli robotniczych) oraz możliwość uczestnictwa w działaniach mających na celu poznanie kultury lokalnej Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego i Górnego Śląska. Efektem konferencji będzie publikacja artykułów w serii Nowe Perspektywy – Performatyka ukazującej się w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Premiera w listopadzie 2022 roku.

Warto dodać, że działania pedagogiczne Teatru Zagłębia zostały docenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sosnowiecka scena otrzymała dwa dofinansowania z dziedziny edukacji. Pierwsze na spektakl edukacyjny dla młodzieży – „Jedno zdjęcie” w reż. Justyny Łagowskiej, realizowany w formacie „teatru w klasie”, a drugie na Laboratorium Pedagogiki Teatru – kurs doskonalący nauczycieli w obszarze rozwijania teatru szkolnego na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

– Oprócz pozytywnie rozpatrzonych wniosków w zakresie edukacji otrzymaliśmy także dofinansowanie na zakup oświetlenia scenicznego w ramach programu Infrastruktura Kultury. Dużym wsparciem w tym sezonie jest również mecenat PKO Banku Polskiego, który pomógł nam w sfinansowaniu części wydarzeń jubileuszowych  – mówi dyrektor Teatru.

Teatr Zagłębia działa też społecznie, czego przykładem są realizowane od trzech lat, we współpracy z Fundacją Szafa Gra – spacery teatralno-historyczne. Niektóre z nich pomagają dostrzec więzi pomiędzy teatrem a miastem, inne są okazją do wspólnego spędzenia czasu. Wszystkie mają jedną wspólną cechę – cieszą się ogromną popularnością.

– Początek tego roku był dla wszystkich zaskakujący. Kiedy wszyscy myśleliśmy, że pandemia już odchodzi i wracamy do normalności, wybuchła wojna na Ukrainie. Wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji są uchodźcy i  staramy się w miarę możliwości pomagać. W naszym Teatrze od marca gościmy dwie Ukraińskie artystki z rodzinami, które mieszkają w teatralnych mieszkaniach. Cieszymy się, że dzięki naszym staraniom od czerwca rozpoczęły prace nad performancem w ramach rezydencji realizowanej we współpracy z Instytutem Teatralnym – mówi Jacek Jabrzyk, zastępca dyrektora ds. artystycznych.

Sosnowiecka scena wspólnie z Zagłębiowską Mediateką stworzyła również Przestrzeń Integracji Rodzin z Ukrainy – cykliczne animacje dla dzieci i ich opiekunów, uruchomiła lekcje języka polskiego, a teraz bierze udział w projekcie rezydencji artystycznych dla uchodźców i uchodźczyń o wykształceniu artystycznym organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Czas wakacji to dla zespołu Teatru Zagłębia okres odpoczynku, ale również wyjazdu na dwa festiwale – Malta Festiwal Poznań oraz Festiwal Szekspirowski w Gdańsku.

– W tym sezonie braliśmy udział w kilku festiwalach, m.in.: Festiwal Nowego Teatru w Rzeszowie, Boska Komedia w Krakowie, Letni Ogród Teatralny w Katowicach i Warszawskie Spotkania Teatralne, ale jeszcze dwa przed nami: Festiwal Malta w Poznaniu, na którym pokażemy spektakl „Kreszany” w reż. Oleny Apczel oraz Festiwal Szekspirowski w Gdańsku, gdzie zaprezentujemy spektakl „Poskromienie złośnicy” – kontynuuje Jacek Jabrzyk.

Przyszły sezon rozpocznie się premierą wspomnianego już projektu – „Jedno zdjęcie” w reż. Justyny Łagowskiej, następnie zaprezentowana zostanie druga z premier jubileuszowych – spektakl na podstawie powieści graficznej „Maus” w reż. Remgiusza Brzyka, a w grudniu zespół Teatru Zagłębia zaprosi na wyjątkowy koncert piosenek Władysława Szpilmana.

Repertuar na sezon 2022/2023 pojawi się na stronie Teatru w sierpniu.