WYMIANA IDEI #03: lokalność | rozmawiają: Ewa Bal, Zbigniew Rokita, Wojtek Zrałek-Kossakowski

29 października o godzinie 19:00 rozpocznie się trzecie spotkanie online (transmisja na kanale facebook Teatru Zagłębia) z cyklu Wymiana Idei.

Zapraszamy na trzecią wymianę idei. Tym razem porozmawiamy o lokalności.

Skąd jesteś i czy ma to dla Ciebie znaczenie? Co kształtuje Twoją tożsamość? Dlaczego – i w jaki sposób – zarówno teatr, jak i reportaż tak chętnie sięgają po lokalne historie? Ile jest Polsk i czy w ogóle Polska istnieje? Zapraszamy na trzecią wymianę idei. Tym razem porozmawiamy o lokalności. O historiach, kodach kulturowych ale też o migracjach. To, co lokalne bardzo silnie kształtuje to, kim jesteśmy. Jak odbywa się to we współczesnym „ruchomym” świecie i jak można o tym opowiadać? W rozmowie udział wezmą: filolożka i teatrolożka, profesorka Katedry Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewa Bal oraz reporter, laureat Nagrody Nike za książkę „Kajś” Zbigniew Rokita. Prowadzenie: dramaturg Teatru Zagłębia Wojtek Zrałek-Kossakowski Przy okazji rozmowy zachęcamy do obejrzenia spektaklu „Nikaj” w reż. Roberta Talarczyka ze scenariuszem Zbigniewa Rokity.

Ewa Bal – profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Performatyki. Wcześniej wykładowczyni języka i kultury polskiej oraz przekładu literackiego na Uniwersytecie „L’Orientale” w Neapolu, gościnnie prowadziła zajęcia na innych uniwersytetach we Włoszech i w Hiszpanii. Członkini European Association for Studies of Theatre and Performance, International Federation for  Theatre Research oraz Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Autorka monografii, m. in. Lokalność i mobilność kulturowa teatru. Śladami Arlekina i Pulcinelli, Cielesność w dramacie. Teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje czy (z Dariuszem Kosińskim) Performatyka. Terytoria. W obszar jej zainteresowań naukowych wchodzą zagadnienia translacji międzykulturowej, mobilności kulturowej, nacjonalizmu, lokalności, dramaturgie mniejszości językowych oraz metodologie krytyczne z zakresu (de/post)kolonializmu oraz performatyki.

Zbigniew Rokita – reporter, redaktor, specjalizuje się w problematyce Europy Wschodniej i Górnego Śląska. Autor książek reporterskich Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku (podwójnie nagrodzonej Nagrodą Literacką Nike oraz która otrzymała nominację do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, nagrody Ambasador Nowej Europy i Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego) oraz Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium (książka została przełożona na język ukraiński, a spektakl na jej podstawie wystawiono w Teatrze Nowym w Zabrzu). Autor sztuki teatralnej Nikaj (Teatr Zagłębia, reż. Robert Talarczyk). Pochodzi z Gliwic.

Wojtek Zrałek-Kossakowski – artysta pogranicza teatru i muzyki, animator kultury. Twórca spektakli i słuchowisk pracujący w Polsce i w Niemczech (berliński Gorki Theater). Kurator Jasnej 10: Warszawskiej Świetlicy Krytyki Politycznej i dramaturg Teatru Zagłębia. Laureat licznych nagród, stypendysta m . in. Bundeskanzleramt i KulturKontakt Austria. Warszawiak.

Spotkanie będzie transmitowanie na fanpage Teatru Zagłębia. Oglądaj na żywo tu: [klik]