Wizyta studyjna w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – zapisy

3 listopada 2022
Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Uczestnicy: nauczyciele szkół i placówek, bibliotekarze, psycholodzy i pedagodzy szkolni

Wizyta składa się z trzech elementów:

  1. Oprowadzanie po wystawie stałej prezentującej 1000 lat historii Żydów polskich
  2. Warsztaty Lekcja (z) historii: „swoi” i „obcy”. Jak nie dopuścić, aby uprzedzenia zwyciężyły?
    Wykorzystując wybrane elementy wystawy stałej, opowiemy uczestnikom o kształtowaniu się stosunków polsko-żydowskich na przestrzeni wieków. Przykłady historyczne posłużą jako punkt wyjścia do rozmowy o tym, jak powstają stereotypy dotyczące ludzi innych kultur. Przez samodzielną pracę z materiałami historycznymi zachęcimy uczestników do odkrywania związków między przeszłością a teraźniejszością. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie, czego uczy nas historia: jak dziś, w szybko zmieniającym się i coraz bardziej różnorodnym świecie, szanować odmienność i unikać konfliktów między większością a mniejszościami?
  3. Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawi

 

Termin wizyty: 18 listopada 2022 r. (piątek)

Wyjazd: 6.00 z parkingu Teatru Zagłębia w Sosnowcu (ul. Teatralna 4)

Powrót: około 20.00

 

Koszt: udział w wizycie jest nieodpłatny

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie zapewnia bezpłatny przejazd autokarem na trasie Sosnowiec-Muzeum POLIN-Sosnowiec.

Zapewniamy również zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem oraz udział w warsztatach.

Pomiędzy punktem drugim i trzecim programu zapewniamy bezpłatny lunch na terenie Muzeum.

 

Wizyta jest organizowana w ramach programu Ambasadorki i Ambasadorzy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie przez Annę Ciach – nauczycielkę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, Ambasadorkę POLIN.

 

Osoby zainteresowane udziałem w wizycie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/LNZUV3mzNbRPLdgC9

 

O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Dysponujemy tylko 22 miejscami!!!

Osoby zakwalifikowane otrzymają od organizatora email z potwierdzeniem.

 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego. Ilość godzin dydaktycznych: 8.

 

Uczestnicy wizyty zostaną zaproszeni do obejrzenia spektaklu pt. Środula. Krajobraz Mausa w dniu 10 grudnia 2022 r. (sobota) w ramach teatralnego cyklu Premiera z komentarzem. Bilety dla nauczycieli są w promocyjnej cenie  – 30 zł

Szczegóły na stronie:https://teatrzaglebia.pl/spektakl/srodula-krajobraz-mausa/#program

Bilety można nabyć w kasie Teatru, rezerwując bilet telefonicznie lub mailowo:

Biuro Współpracy z Widzami tel. Tel.  32 266 11 27

rezerwacje_@_teatrzaglebia.pl

 

Osobom zainteresowanym proponujemy również udział w hybrydowym cyklu szkoleniowym pt. Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej – organizowanym przez Oszpicin Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu.

Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej (AEA) to kurs, który pomaga nauczycielom/lkom języka polskiego oraz przedmiotów humanistycznych wzmocnić swoje kompetencje do tworzenia środowiska klasowego bezpiecznego i otwartego na różnorodność, gdzie liczą się dobre relacje oparte o równość, poszanowanie drugiego człowieka i współodpowiedzialność za siebie nawzajem.

Szczegóły projektu AEA – w tym terminy poszczególnych edycji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://oshpitzin.pl/nowa-aea/

 

Partnerzy projektu

Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Teatr Zagłębia w Sosnowcu

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Oszpicin Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu