Spacer teatralny: „Tajemnicze Zagórze”

W niedzielę 9 sierpnia o godzinie 10.00 rozpocznie się kolejny spacer teatralny. Tym razem odwiedzimy Zagórze, by wraz z Arturem Ptasińskim odkrywać jego tajemnice.

Zagórze należy do najstarszych miejscowości Zagłębia Dąbrowskiego. Pierwsze zapiski o „villa Zagore” pochodzą z roku 1228, ale już na długo wcześniej funkcjonowała tutaj osada hutnicza, w której wytapiano ołów i srebro. Podczas wycieczki zobaczymy to szczególne miejsce.

Poznamy również znajdujący się po sąsiedzku gródek rycerski, który wraz z terenem wczesnośredniowiecznej huty jest najlepiej przebadanym archeologicznie obszarem Sosnowca. Poznamy nieprzeciętne walory przyrodnicze łąk położonych w obszarze źródliskowym Potoku Zagórskiego. Dowiemy się co łączy piękne modraszki z wścieklicami i krwiściągiem. Zobaczymy także miejsca związane z narodowymi powstaniami: Kościuszkowskim, Listopadowym, Styczniowym, Warszawskim. Zobaczymy dworek, do którego podczas I wojny światowej przyjeżdżał Józef Piłsudski, pójdziemy pod Pomnik Nieznanego Żołnierza. Zajrzymy do tajemniczej Akowskiej kaplicy zwanej nie bez powodu onegdaj „Ciemną”. Znajdziemy się w miejscu, gdzie wedle legendy pośród świętego gaju wznosiła się pogańska gontyna. Zawędrujemy na Barani Cmentarz, pod pałacyk Mieroszewskich oraz do najstarszego parku w Sosnowcu.

Zanim zakończymy naszą wycieczkę w Metzu, zajdziemy na Browar, przemierzymy Małe Ateny, Rzucimy okiem na Amoenę, Dębnik i Gać. Zwiedzimy również najstarszy kościół w naszym mieście oraz kilka innych interesujących pod względem przyrodniczo-kulturowym zakątków. Wszystko to zostanie okraszone legendami oraz opowieściami mającymi swe korzenie pośród starych ludowych przekazów.

Wędrówkę poprowadzi Artur Ptasiński – przewodnik, regionalista, autor licznych publikacji, źródło wiedzy na temat historii Sosnowca.

Czas trwania wycieczki – około 3 godziny, długość trasy – do 3 km.

Zbiórka: Kościół pw. św. Joachima, ul. Popiełuszki 46 (Zagórze).

Jeśli chcesz z nami wyruszyć, wystarczy, że przyjdziesz na miejsce zbiórki – nie musisz się zapisywać, czy wykupywać biletu – WSTĘP WOLNY! 🙂

Uczestnicy biorą udział w spacerze na własną odpowiedzialność. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i ubezpieczenia. W związku z zagrożeniami Covid-19 prosimy o zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, w tym o zachowywanie pomiędzy uczestnikami odległości 1,5m.

Spacery teatralne literacko-historyczne zostały dofinansowane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie kultury.
Organizatorem jest Fundacja Szafa Gra. Partnerem projektu jest Teatr Zagłębia w Sosnowcu. Patronat medialny I Like Zagłębie i 41-200.pl