Zasady rezerwacji i sprzedaży biletów

Rezerwacji można dokonywać telefonicznie i mailowo (rezerwacja mailowa jest możliwa od poniedziałku do piątku od 8.00-14.00)

Potwierdzenie zamówienia biletów (w przypadku zamówienia powyżej 15 miejsc) prosimy przesyłać na adres: rezerwacje_@_teatrzaglebia.pl

Bardzo prosimy o przestrzeganie uzgodnionego podczas dokonywania rezerwacji terminu odbioru biletów (tj. najpóźniej dwa dni przed spektaklem). Po jego upływie zamówione bilety przeznaczane są do ponownej sprzedaży.

Teatr honoruje następujące formy płatności za bilety: gotówka, karta płatnicza/kredytowa, przelewem na konto bankowe (po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy płatności), a także przez system sprzedaży internetowej.

Odbiór biletów opłaconych przelewem tylko na podstawie potwierdzenia przelewu, najpóźniej pół godziny przed spektaklem.

 

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 7/2020
Dyrektora Teatru Zagłębia w Sosnowcu
z dnia 1.07.2020 r.


REGULAMIN REZERWACJI, SPRZEDAŻY BILETÓW I ORGANIZACJI WIDOWNI W TEATRZE ZAGŁĘBIA W SOSNOWCU

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady rezerwacji, sprzedaży biletów, organizacji widowni, na wydarzenia organizowane przez Teatr Zagłębia z siedzibą
  w Sosnowcu, ul. Teatralna 4, 41-200 Sosnowiec, REGON: 000279261, NIP: 644-00-26-219 (Teatr).
 2. Teatr honoruje następujące formy płatności za bilety: gotówka, karta płatnicza, przelewem na konto bankowe (po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy płatności), a także przez system sprzedaży internetowej (Przelewy24).

 

§2

Rezerwacja biletów

 1. Rezerwacji biletów indywidualnych można dokonywać osobiście lub telefonicznie w Biurze Współpracy z Widzami (numery telefonu oraz godziny pracy dostępne na stronie internetowej www.teatrzaglebia.pl) oraz w Kasie w godzinach pracy (numery telefonu oraz godziny pracy dostępne na stronie internetowej www.teatrzaglebia.pl). Rezerwacja mailowa jest możliwa od poniedziałku do piątku od 8.00-14.00.
 2. Rezerwacja mailowa nie umożliwia wyboru miejsc. Rezerwacje potwierdzimy mailem zwrotnym w ciągu 2 dni roboczych, w godzinach pracy Biura Współpracy z Widzami.
  W przypadku braku odpowiedzi ze strony teatru prosimy o kontakt telefoniczny z biurem (numery telefonu dostępne na stronie internetowej www.teatrzaglebia.pl). Rezerwacje wysłane w dniu spektaklu lub w przeddzień spektakli weekendowych (piątek, sobota, niedziela) nie będą przyjmowane.
 3. W celu dokonania rezerwacji niezbędne jest udzielenie następujących informacji:
  1. liczba biletów;
  2. rodzaj biletów;
  3. nazwisko i imię;
  4. adres e-mail (dla osób, które go posiadają);
  5. numer telefonu kontaktowego.

Odmowa podania powyższych danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

 1. Gdy rezerwujący chce otrzymać fakturę VAT konieczne jest uzupełnienie powyższych danych o dane osobowe/nazwę firmy lub instytucji, na którą faktura ma być wystawiona, adres (ulica, kod pocztowy, miasto) oraz NIP (dla podmiotów gospodarczych). Chęć otrzymania faktury VAT powinno się zgłosić przed zakupem biletów na wydarzenia.
 2. W przypadku rezerwacji mailowej lub telefonicznej biletów Widzowie wyrażają zgodę na kontakt przez Teatr pod podanym numerem telefonu lub adresem mailowym.
 3. Zarezerwowane bilety można wykupić płacąc gotówką lub kartą płatniczą w Kasie. Można też opłacić bilety przelewem i odebrać przed spektaklem – w tym przypadku konieczne jest skontaktowanie się z Biurem Współpracy z Widzami lub z Kasą. Prosimy o dokonanie płatności najpóźniej 7 dni przed spektaklem – po tym czasie rezerwacje niewykupione tracą ważność. Wyjątkiem są spektakle dla grup szkolnych i przedszkolnych – zakup biletów jest możliwy w dniu spektaklu.
 4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji prosimy o poinformowanie Kasy lub Biura Współpracy
  z Widzami.
 5. W sprawie rezerwacji biletów zbiorowych Kupujący proszony jest o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy. Rezerwacje zbiorowe należy opłacać zgodnie z podjętymi ustaleniami, ale nie później niż przed upływem terminu wskazanego na potwierdzeniu rezerwacji.

 

§3

Sprzedaż biletów w kasie

 1. Sprzedaż biletów prowadzona jest w kasie Teatru w godzinach jej otwarcia.
 2. Kasa Teatru mieści się w siedzibie Teatru Zagłębia przy ul. Teatralnej 4 w Sosnowcu 41-200. (godziny pracy kasy podane są na stronie internetowej www.teatrzaglebia.pl).
 3. Ceny biletów są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.
 4. Kupujący zobowiązany jest skontrolować bilety niezwłocznie po ich zakupieniu w zakresie m.in.: zgodności daty, godziny, ilości, ceny, miejsc.
 5. Kasa wydaje dowód zakupu biletów oraz faktury.

 

§4

Sprzedaż biletów on-line

 1. Płatności za bilety obsługiwane są przez DialCom24 Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §4 ust.6 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego.
  O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę DialCom24 Sp. z o.o. , właściciela serwisu www.przelewy24.pl,
  z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: serwis_@_przelewy24.pl
 2. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Zagłębia, 41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 4. NIP: 644-00-26-219, Regon: 000279261.
 3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.teatrzaglebia.pl
  1. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line;
  2. wypełnienia formularza „Twoje dane”;
  3. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line;
  4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 4. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Przy zakupie online biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego.
 6. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 7. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 18 minut od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 8. Płatności za bilety obsługiwane są przez DialCom24 Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §4 ust.6 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego.
  O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę DialCom24 Sp. z o.o. , właściciela serwisu www.przelewy24.pl,
  z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: serwis_@_przelewy24.pl
 9. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów
  w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku
  z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 11. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Koszt transakcji obejmuje prowizję serwisu Przelewy24.
 12. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura VAT – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. W przypadku osoby fizycznej
  w polu NIP należy wpisać 0000000000.
 13. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne i ulgowe.
 14. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.
 15. Kupujący drukuje bilet / bilety po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr.
 16. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.
 17. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona w §4 ust.15 Teatr prosi o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Widzów lub Kasą biletową Teatru.
 18. Sprzedaż biletów w Systemie on–line kończy się 2 godziny przed rozpoczęciem danego spektaklu.
 19. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 20. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej Teatru.
 21. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych
  w formularzu zamówienia.

 

§5

Płatności

 1. Płatności za bilety można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w kasie Teatru przy zakupie biletów.
 2. Po wcześniejszym ustaleniu rezerwacji można dokonywać wpłat bezpośrednio na konto bankowe:

Bank PKO Bank Polski S.A. 58 1020 2313 0000 3002 0579 8089

W opisie prosimy wpisać imię i nazwisko oraz datę i tytuł spektaklu. W przypadku płatności za bilety dla grupy zorganizowanej należy podać imię i nazwisko osoby, która dokonywała rezerwacji dla grupy oraz nazwę instytucji, firmy, organizacji (jeśli dotyczy). Prosimy
o dokonanie płatności najpóźniej na 7 dni przed datą spektaklu.

 1. Bilety opłacone przelewem można odebrać w godzinach pracy kasy, pod warunkiem wpływu pełnej ceny biletu na rachunek bankowy Teatru.
 2. Odbiór biletu na wydarzenie możliwy jest w kasie Teatru najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.

 

§6

Rodzaje biletów

 1. Do uczestnictwa w wydarzeniu upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu na dane wydarzenie.
 2. Bilet upoważnia Widza do jednorazowego wejścia na konkretne wydarzenie na które został zakupiony.
 3. Bilet abonamentowy upoważnia do uczestnictwa w wybranej serii wydarzeń.
 4. Cena biletu uzależniona jest od miejsca.
 5. Teatr prowadzi sprzedaż biletów:
  1. bilet normalny,
  2. bilet ulgowy,
  3. bilet specjalny,
  4. bilety abonamentowe,
  5. bilet branżowy,
  6. wejściówka.
 6. Bilety ulgowe: przysługują uczniom, studentom, emerytom, rencistom, kombatantom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom oraz osobom przebywającym w domach opieki społecznej na podstawie dokumentu upoważniającego do zniżki.
 7. Pracownicy instytucji kultury, studenci uczelni teatralnych i filmowych oraz uczniowie klas partnerskich uprawnieni są do zakupu biletu branżowego.
 8. Pracownicy Teatru Zagłębia uprawnieni są do zakupu wejściówek.
 9. Wszystkie zniżki stosuje się od cen biletów normalnych dla poszczególnych stref na widowni.
 10. Teatr oferuje możliwość zakupu biletów abonamentowych przeznaczonych dla firm.
  W ramach abonamentu oferujemy:

  1. zakup biletów ze zniżką,
  2. możliwość dopasowania warunków abonamentu do Państwa oczekiwań,
  3. gwarancję komfortu – zawsze dobre miejsca na widowni,
  4. doradztwo konsultanta teatru.
 11. Sprzedaż biletów abonamentowych jest możliwa po wcześniejszym skontaktowaniu się
  z Biurem Współpracy z Widzami: (numery telefonu dostępne na stronie internetowej www.teatrzaglebia.pl mail: rezerwacje_@_teatrzaglebia.pl).
 12. Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach), czy do jakichkolwiek innych celów handlowych bez zgody Teatru.

 

§7

Zwroty i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu
  w terminie do 30 dni po odwołanym spektaklu. Zwrot będzie dokonany co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet. Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie tj. w formie gotówkowej lub przelewu bankowego.
 2. W przypadku zwrotu za zakupione bilety drogą elektroniczną należy odesłać e-bilet na adres e-mail Teatru: rezerwacje_@_teatrzaglebia.pl oraz dołączyć informacje: imię i nazwisko nabywcy biletu, nr transakcji lub adres e-mail podany w zamówieniu w systemie sprzedaży Przelewy24, nr konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot.
 3. Teatr zastrzega, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na bilecie/e-bilecie. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.
 4. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić jedynie w Kasie biletowej Teatru, najpóźniej w dniu poprzedzającym spektakl, na który zostały zakupione bilety,
  w godzinach otwarcia Kasy biletowej Teatru.
 5. Zwrot ceny biletu następuje tylko z biletem i dowodem zakupu.
 6. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu lub wydarzenia wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl (wyjątek stanowi sytuacja opisana w §8 ust.4 Regulaminu), nie ma prawa do zwrotu.
 7. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

 

§8

Zasady organizacji widowni

 1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Teatru Zagłębia nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy
  w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 4. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie na miejsce wskazane przez pracownika Teatru.
 5. Podczas wydarzeń obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i nakaz ich wyłączenia, jak również wyłączenia sygnałów dźwiękowych w innych urządzeniach elektronicznych.
 6. W budynku Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia. Zabrania się również używania tzw.
  e-papierosów.

 

§9

Ochrona danych Kupującego

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z Art. 4 ust 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Teatr. Kupujący ma prawo do skontaktowania się z naszym inspektorem ds. Ochrony danych pod adresem: iod_@_teatrzaglebia.pl lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem „inspektor ochrony danych”. Dane Kupującego przetwarzamy na podstawie: Art. 6  ust 1 lit a. RODO, jeśli Kupujący wyrazi nam odrębną zgodę (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną  Newsletter), Art. 6  ust 1 lit b. RODO, jeśli Kupujący zawiera z nami umowę o realizację usługi np. zakupu biletów on-line lub rezerwuje miejsce na naszych wydarzeniach. Możemy również oddzwonić lub odpisać jeśli poda nam swój numer telefonu, e-mail w związku z realizacją usługi. Art. 6  ust 1 lit c RODO, jeśli wynika to z obowiązku prawnego, Art. 6 ust 1 lit f. RODO, w prawnie uzasadnionych celach np. przechowujemy dane po wydarzeniach przez określony okres w celu prawidłowego rozliczenia fiskalnego
  i księgowego wydarzenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Na tej podstawie możemy też przez określony czas zadzwonić w celu zaproszenia na nasze wydarzenia lub w przypadku jego odwołania. Odbiorcami danych Kupującego mogą być operatorzy płatności , podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub przepisów dotyczących działalności podmiotów publicznych. W przypadku kontaktu z nami poprzez
  e-mail lub formularz kontaktowy, telefon, podane informacje (adres e-mail, nazwisko, imię
  i numer telefonu) będą przechowywane w celu utrzymania kontaktu. Usuwamy dane, dla których ustał cel przetwarzania, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją  inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych. W przypadku zakupów on-line dane będą przechowywane około 6 miesięcy od daty wydarzenia, w celu jego rozliczenia, oraz z zakresie koniecznym wynikającym z przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej. W celach marketingowych możemy przechowywać dane około 10 lat.  Kupujący ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

– prawo dostępu do swoich danych,

– prawo do sprostowania lub usunięcia,

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo cofnięcia wyrażonej zgody.

 1. Kupujący ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji usługi lub kontaktu. Nie profilujemy danych osobowych w rozumieniu RODO.

 

§10

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Obsługi Widzów
  i Kasy biletowej Teatru opublikowane zostały na stronie www.teatrzaglebia.pl
 2. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w Kasie biletowej Teatru Zagłębia w Sosnowcu.