Dotacje

2021

Laboratorium Pedagogiki Teatru

Kurs rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej. Założeniem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej z obszaru pedagogiki teatru oraz wyposażenie ich w szereg praktycznych umiejętności, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy. Zajęcia skierowane są do artystów, pracowników teatrów, nauczycieli, czy animatorów kultury, którzy w swojej działalności zawodowej prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne. W czasie spotkań uczestnicy skupią się na zagadnieniach związanych m.in. z pedagogiką teatru, wykorzystaniem metody impro i technik dramowych, napisali własne scenariusze oraz poznali określone techniki pracy z ciałem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowanie: 56.000,00 zł

 

 

 

 

2020

Fundusz Wsparcia Kultury

Wsparcie finansowe jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Fundusz Wsparcia Kultury to pomoc finansowa ze strony polskiego rządu kierowana do sektora kultury. Jego budżet to 400 mln zł, a do wsparcia uprawnione były samorządowe instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Celem Funduszu było zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata dotyczyła utraconych – z powodu epidemii – przychodów w okresie od 12 marca do 31 grudnia 2020.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Dofinansowanie: 246.480,00 zł

 

 

 

„Teatralna Antologia Nowych Utopii”

To konkurs na cyfrowe dzieło artystyczne, którego tematem są marzenia, utopie, raje, światy doskonałe. Do uczestnictwa w konkursie zaproszono artystów i artystki indywidualne oraz zespoły.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci”.

Dofinansowanie: 76.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

„Zagłębie lub(i) Śląsk. Słuchowisko muzyczno-dokumentalne o historii i tradycyjnej muzyce regionalnej”. 

Historia skonfliktowanych sąsiadów: Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego nie zawsze była łatwa. Została ona osadzona w lokalnych przedwojennych tradycjach muzycznych (w tym także tradycji żydowskiej oraz robotniczej) i poprzez muzykę próbowaliśmy zwaśnionych sąsiadów do siebie zbliżyć. Słuchowisko emitowane było w łączącym Sosnowiec i Katowice tramwaju oraz zostało wydane na dostępnej nieodpłatnie dla publiczności płycie i udostępnione w internecie. Do jego realizacji zaproszeni zostali związani z oboma regionami muzycy (wywodzący się z grup: Śląsk Folkowy, Fanga Zbuntowany Śląsk i Hańba), aktorzy katowickiego Teatru Śląskiego i sosnowieckiego Teatru Zagłębia a także wybitni i doświadczeni w tworzeniu słuchowisk artyści łączący muzykę z teatrem i filmem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca”.

Dofinansowanie: 74.900,00 zł

 

„Na tropie tajemnicy – epizody sosnowieckiej historii”

Wspólny projekt z Pałacem Schoena – Muzeum w Sosnowcu oraz z Sosnowieckim Centrum Sztuki Zamek Sielecki. Przedmiotem zadania było filmowe ożywienie 4 archiwalnych pocztówek przedstawiających Pałac, Zamek oraz Teatr, a także ulicę 3 Maja. Celem projektu było stworzenie atrakcyjnych opowieści historycznych w formie cyfrowej – pokazanie dziejów trzech zabytkowych budynków w mieście oraz jego najważniejszej ulicy tak, by mieszkańcy miasta odnieśli wrażenie oglądania archiwalnych filmów, a nie starych fotografii. Dzięki udziałowi aktorów Teatru Zagłębia obrazy utrwalone niegdyś przez znanych wydawców z początku XX w. ożyły na naszych oczach. Ta wyjątkowa podróż w czasie dostępna jest dla każdego i za darmo. Nowoczesna forma obcowania z historią popularyzuje dziedzictwo historyczne wśród osób w każdym wieku, ponadto projekt umożliwił odbiorcom w pełni darmowe korzystanie w sieci z zasobów lokalnych instytucji kultury.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”

Dofinansowanie: 47.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2019

Realizacja profilaktycznego przedstawienia pt. „Opowieść wigilijna” oraz warsztatów artystycznych terapeutyczno-edukacyjnych

W ramach realizacji zadania Teatr zobowiązał się do przygotowania premiery spektaklu pt. „Opowieść wigilijna”, realizacja tzw. „premiery nauczycielskiej”, granie spektakli dla szkół od wtorku do piątku, spektakli dla rodziców z dziećmi w weekendy, realizacji warsztatów profilaktycznych, obniżenia cen biletów z 25 zł na 20 zł dla dzieci i młodzieży oraz z 30 zł na 20 zł dla dorosłych – dotyczy mieszkańców Sosnowca.

Dofinansowano ze środków Gminy Sosnowiec z programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2019.

Dofinansowanie: 80.000,00 zł

Laboratorium Pedagogiki Teatru

Kurs rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej. Założeniem kursu było dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej z obszaru pedagogiki teatru oraz wyposażenie ich w szereg praktycznych umiejętności, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy. Zajęcia skierowane były do artystów, pracowników teatrów, nauczycieli, czy animatorów kultury, którzy w swojej działalności zawodowej prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne. W czasie spotkań uczestnicy skupiali się na zagadnieniach związanych m.in. z pedagogiką teatru, wykorzystaniem metody impro i technik dramowych, napisali własne scenariusze oraz poznali określone techniki pracy z ciałem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowanie: 49.000,00 zł

2018

Modernizacja parku nagłaśniającego w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

W ramach Programu Infrastruktura Kultury Teatr Zagłębia otrzymał dofinansowanie na realizację zadania „Modernizacja parku nagłaśniającego w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu”. Dzięki dofinansowaniu zmodernizujemy nagłośnienie naszej sceny.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowanie: 80.000,00 zł

Projekt „Aktorstwo. Historia w praktyce”

W Programie Edukacja kulturalna Teatr Zagłębia otrzymał dofinansowanie na realizację zadania „Aktorstwo. Historia w praktyce” – cykl warsztatów i spotkań dla wszystkich zainteresowanych aktorstwem i jego historią.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowanie: 35.000,00 zł

2017

Projekt „Lato w teatrze”

Projekt „To już koniec?” obejmował cykl zajęć edukacyjno-teatralnych dla dzieci realizowanych przez twórców teatralnych. Przez dwa tygodni uczestnicy programu rozwijali swoje umiejętności pod kątem ewentualnej współpracy przy tworzeniu spektakli. Projekt kończył się prezentacją przedstawienia przygotowanego przez uczestników.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Dofinansowanie: 40.000,00 zł

Projekt „Ogród Teatralna. Sąsiedzki ogród przy Teatralnej”

Celem projektu była poprawa stanu zieleni stanu zieleni i integracja społeczności lokalnej. Dzięki projektowi poprawiła się jakość życia społecznego, identyfikacja z miejscem zamieszkania. Projekt spopularyzował też edukacje w zakresie ekologii i zwiększył dostęp do kultury.

Realizacja projektu to odpowiedź na istotne kwestie społeczne. Najważniejszą z nich jest zaufanie w realizacjach międzyludzkich. Projekt nawiązywał do inicjatywy budowania ogrodów społecznych jako miejsc spotkań, wspólnego uprawiania roślin oraz współuczestnictwa w lokalnych działaniach kulturalnych.

Dofinansowano ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w ramach programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Dofinansowanie: 8.000, 00 zł

2016

Projekt „Lato w teatrze”

Projekt „Ciała naprzód” obejmował cykl zajęć edukacyjno-teatralnych dla dzieci realizowanych przez twórców teatralnych. Przez dwa tygodni uczestnicy programu rozwijali swoje umiejętności pod kątem ewentualnej współpracy przy tworzeniu spektakli. Projekt kończył się prezentacją przedstawienia przygotowanego przez uczestników.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Dofinansowanie: 40.000,00 zł