Kadra

DYREKCJA TEATRU

Iwona Woźniak – Dyrektorka

Menadżerka  kultury, teatrolożka , animatorka kultury, reżyserka.

Dyrektorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Doktorantka na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studiowała w Akademii Teatralnej w Warszawie, Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.   Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Należy do Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury. Jest także stypendystką Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Inicjatorka i pomysłodawczyni wielu działań społeczno–artystycznych i edukacyjnych. Naukowo zajmuje się badaniem kultur lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem teatrów obrzędowych i etnoteatrów. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2014 roku współprowadzi fundację zajmującą się wsparciem kultury i edukacji, a w szczególności działalnością Teatru Naumionego z Ornontowic.

Jacek Jabrzyk – Zastępca dyrektorki ds. artystycznych

Reżyser teatralny. Absolwent Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Był asystentem lub współpracownikiem Jerzego Grzegorzewskiego, Pawła Miśkiewicza, Wojtka Smarzowskiego, Jerzego Stuhra, Jana Peszka. Stworzył około 20 spektakli teatralnych, operowych, oraz widowisk teatralnych m.in. w teatrach: Łaźnia Nowa w Krakowie, Dramatycznym w Wałbrzychu, Jaracza w Olsztynie, Horzycy w Toruniu, Bogusławskiego w Kaliszu, Solskiego w Tarnowie, Dramatycznym w Białymstoku, Miejskim w Gliwicach, w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, PWST we Wrocławiu. Reżyserował sceniczne czytania tekstów, współpracował z teatrami niezależnymi w Polsce i Berlinie. Jego „Wieczór trzech króli albo co chcecie” zdobył w 2013 r. wyróżnienie w konkursie na najlepszą inscenizację dzieł dramatycznych Williama Shakespeare’a.

Magdalena Dyndat – Zastępczyni dyrektorki ds. finansowych

Od 1997 r. związana z Teatrem Zagłębia – w dziale finansowym pełniła kolejno funkcje specjalisty ds. płac, kierownika działu finansowego i od 2015 r. zastępcy dyrektora ds. finansowych. Absolwentka Finansów i Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Od 2015 r. autorka projektów w programach Ministra Kultury: Ochrona zabytków oraz Infrastruktura kultury.

 

 

 

KOORDYNATORKA DS. ARTYSTYCZNYCH / SEKRETARIAT

Aleksandra Janus

PRODUCENTKA/ ASYSTENTKA DYREKTORKI

Dorota Chłapek

PEŁNOMOCNICZKA DYREKTORKI DO SPRAW RELACJI BIZNESOWYCH / RZECZNICZKA PRASOWA

Aleksandra Marzyńska

PRODUCENTKA

Magdalena Kamińska

DRAMATURG

Wojtek Zrałek-Kossakowski

BIURO WSPÓŁPRACY Z WIDZAMI

Krystyna Kozak, Agnieszka Kurp, Iwona Romanowicz, Jolanta Wędzik, Aleksandra Więcek, Paweł Wojciechowski

DZIAŁ PROGRAMOWY

Agata Kędzia, Roksana Wasilewska, Małgorzata Pabian, Filip Jałowiecki, Paweł Ptak

KASA BILETOWA

Barbara Romanowicz

INSPICJENTKA

Katarzyna Giżyńska

SUFLERKI

Agnieszka Dzwonek, Ewa Żurawiecka

KIEROWNIK TECHNICZNY

Paweł Dzierzkowski

ZASTĘPCA KIEROWNIKA TECHNICZNEGO

Wojciech Boruszka

SEKCJA ŚWIATŁA I DŹWIĘKU

Przemysław Mól, Tomasz Olczuk, Rafał Witkowicz

MONTAŻYŚCI SCENY

Rafał Chojecki, Sebastian Dąbek, Arkadiusz Giera, Tomasz Podsiadło

PRACOWNIA PERUKARSKA

Aneta Krupa, Anna Opas

REKWIZYTORNIA

Grzegorz Dzwonek, Katarzyna Kołodziej

GARDEROBIANE

Jadwiga Goncerz, Leokadia Penkala, Iwona Rybak, Małgorzata Soból

PRACOWNIA KRAWIECKA

Jolanta Stompel-Jędrecka, Eugenia Synowiec-Sętowska, Jolanta Trzcińska, Agnieszka Zawalich

PRALNIA

Jadwiga Ćmakowska

PRACOWNIA MODELATORSKA

Andrzej Słowiński

PRACOWNIA STOLARSKA

Grzegorz Rogulski, Rafał Wasik

KIEROWCA-ZAOPATRZENIOWIEC

Jacek Januszko

KADRY

Jolanta Matłosz

KSIĘGOWOŚĆ

Izabela Chyćko, Beata Góral, Marek Markiewicz,  Magdalena Śliwakowska, Jarosław Święch

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO

Agnieszka Świstek

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Włodzimierz Dziubka, Elżbieta Chruścińska, Izabela Laskosz, Józef Kuś, Marzena Mateja, Kazimierz Olszewski, Krzysztof Rosik, Wiesława Sieg, Agnieszka Świstek, Tomasz Trzeszczkowski 

SPECJALISTKA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Julia Kaźmierczak

INSPEKTOR NADZORU

Jacek Wybraniec

ARCHIWISTKA

Iwona Podgórska