Kadra

DYREKCJA TEATRU

Iwona Woźniak – Dyrektor

Menadżerka  kultury, teatrolożka , animatorka kultury, reżyserka.

Dyrektorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Doktorantka na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studiowała w Akademii Teatralnej w Warszawie, Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.   Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Należy do Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury. Jest także stypendystką Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Inicjatorka i pomysłodawczyni wielu działań społeczno–artystycznych i edukacyjnych. Naukowo zajmuje się badaniem kultur lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem teatrów obrzędowych i etnoteatrów. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2014 roku współprowadzi fundację zajmującą się wsparciem kultury i edukacji, a w szczególności działalnością Teatru Naumionego z Ornontowic.

Jacek Jabrzyk – Zastępca dyrektora ds. artystycznych

Reżyser teatralny. Absolwent Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Był asystentem lub współpracownikiem Jerzego Grzegorzewskiego, Pawła Miśkiewicza, Wojtka Smarzowskiego, Jerzego Stuhra, Jana Peszka. Stworzył około 20 spektakli teatralnych, operowych, oraz widowisk teatralnych m.in. w teatrach: Łaźnia Nowa w Krakowie, Dramatycznym w Wałbrzychu, Jaracza w Olsztynie, Horzycy w Toruniu, Bogusławskiego w Kaliszu, Solskiego w Tarnowie, Dramatycznym w Białymstoku, Miejskim w Gliwicach, w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, PWST we Wrocławiu. Reżyserował sceniczne czytania tekstów, współpracował z teatrami niezależnymi w Polsce i Berlinie. Jego „Wieczór trzech króli albo co chcecie” zdobył w 2013 r. wyróżnienie w konkursie na najlepszą inscenizację dzieł dramatycznych Williama Shakespeare’a.

Magdalena Dyndat – Zastępca dyrektora ds. finansowych

Od 1997 r. związana z Teatrem Zagłębia – w dziale finansowym pełniła kolejno funkcje specjalisty ds. płac, kierownika działu finansowego i od 2015 r. zastępcy dyrektora ds. finansowych. Absolwentka Finansów i Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Od 2015 r. autorka projektów w programach Ministra Kultury: Ochrona zabytków oraz Infrastruktura kultury.

 

KOORDYNATOR DS. ARTYSTYCZNYCH / SEKRETARIAT

Adrianna Pancewicz

PRODUCENT

Magdalena Kamińska

DRAMATURG

Wojtek Zrałek-Kossakowski

BIURO WSPÓŁPRACY Z WIDZAMI

Iwona Romanowicz, Jolanta Wędzik, Aleksandra Więcek, Paweł Wojciechowski

DZIAŁ PROGRAMOWY

Agata Kędzia, Ewa Koralewska, Roksana Wasilewska, Paweł Ptak, Filip Jałowiecki

KASA BILETOWA

Barbara Romanowicz

INSPICJENTKA

Katarzyna Giżyńska

SUFLERKI

Agnieszka Dzwonek, Ewa Żurawiecka

KIEROWNIK TECHNICZNY

Paweł Dzierzkowski

SEKCJA ŚWIATŁA I DŹWIĘKU

Wojciech Boruszka, Przemysław Mól, Tomasz Olczuk

MONTAŻYŚCI SCENY

Rafał Chojecki, Sebastian Dąbek, Arkadiusz Giera, Przemysław Paleczek

PRACOWNIA PERUKARSKA

Aneta Krupa, Anna Opas

REKWIZYTORNIA

Grzegorz Dzwonek, Katarzyna Kołodziej

GARDEROBIANE

Jadwiga Goncerz, Leokadia Penkala, Iwona Rybak, Małgorzata Soból

PRACOWNIA KRAWIECKA

Halina Gocyła, Jolanta Stompel-Jędrecka, Jolanta Trzcińska

PRALNIA

Jadwiga Ćmakowska

PRACOWNIA MODELATORSKA

Sonia Singsavang, Andrzej Słowiński

PRACOWNIA STOLARSKA

Paweł Czajka, Grzegorz Rogulski

KIEROWCA-ZAOPATRZENIOWIEC

Jacek Januszko

KADRY

Jolanta Matłosz

KSIĘGOWOŚĆ

Izabela Chyćko, Marek Markiewicz,  Magdalena Śliwakowska, Jarosław Święch

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Włodzimierz Dziubka, Izabela Laskosz, Józef Kuś, Marzena Mateja, Kazimierz Olszewski, Justyna Pawlik, Krzysztof Rosik, Wiesława Sieg, Agnieszka Świstek, Tomasz Trzeszczkowski 

SPECJALISTKA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Julia Kaźmierczak

INSPEKTOR NADZORU

Jacek Wybraniec