Kadra

DYREKCJA TEATRU

dr Iwona Woźniak

Menadżerka  kultury, teatrolożka , animatorka kultury, reżyserka.

Dyrektorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

Doktorka nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii. Studiowała w Akademii Teatralnej w Warszawie, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Uniwersytecie Opolskim. Uczestniczka Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych i Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów.

Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Uhonorowana nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury. Nagrodzona „Złotą Maską” Marszałka Województwa Śląskiego, a także wielokrotnie nominowana do tej nagrody m.in. za spektakle „Kopidoł”, „Szac”.  Jej przedstawienia taetralne m.in. „Baby” i „Last minute” znalazły się w finale Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Laureatka festiwalu The Best Off. Jurorka i selekcjonerka festiwali. Inicjatorka i pomysłodawczyni wielu działań społeczno–artystycznych i edukacyjnych.

Reżyserka zajmująca się przede wszystkim teatrami rdzennymi. Naukowo zajmuje się badaniem kultur lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem teatrów obrzędowych i etnoteatrów. Od 2014 roku współprowadzi fundację zajmującą się wsparciem kultury i edukacji, a w szczególności działalnością Teatru Naumionego z Ornontowic.

 

Jacek Jabrzyk

Reżyser.

Zastępca dyrektorki ds. artystycznych Teatru Zagłębia.

Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Opolskim i reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Studiował także Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Zanim rozpoczął samodzielną pracę reżyserską, był asystentem lub współpracownikiem Jerzego Grzegorzewskiego, Pawła Miśkiewicza, Wojtka Smarzowskiego, Jerzego Stuhra, Jana Peszka. Był wykładowcą na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Stworzył ponad 20 spektakli teatralnych, operowych oraz widowisk teatralnych, m.in. w teatrach: Łaźnia Nowa w Krakowie, Dramatycznym w Wałbrzychu, Jaracza w Olsztynie, Horzycy w Toruniu, Bogusławskiego w Kaliszu, Solskiego w Tarnowie, Dramatycznym w Białymstoku, Miejskim w Gliwicach, Zagłębia w Sosnowcu, Śląskim w Katowicach, w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, PWST we Wrocławiu.

 

Magdalena Dyndat

Zastępczyni dyrektorki ds. finansowych.

Od 1997 r. związana z Teatrem Zagłębia – w dziale finansowym pełniła kolejno funkcje specjalisty ds. płac, kierownika działu finansowego i od 2015 r. zastępcy dyrektora ds. finansowych.

Absolwentka Finansów i Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 2015 r. autorka projektów w programach Ministra Kultury: Ochrona zabytków oraz Infrastruktura kultury.

 

 

 

 

KOORDYNATORKA DS. ARTYSTYCZNYCH / SEKRETARIAT

Aleksandra Janus

 

PRODUCENTKA/ ASYSTENTKA DYREKTORKI

Dorota Chłapek

 

PEŁNOMOCNICZKA DYREKTORKI DO SPRAW RELACJI BIZNESOWYCH / RZECZNICZKA PRASOWA

Aleksandra Marzyńska

 

PRODUCENTKA

Magdalena Kamińska

 

DRAMATURG

Wojtek Zrałek-Kossakowski

 

BIURO WSPÓŁPRACY Z WIDZAMI

Agnieszka Kurp, Jolanta Wędzik, Barbara Wojtasik

 

DZIAŁ PROGRAMOWY

Roksana Wasilewska, Małgorzata Pabian, Magdalena Wasiak, Jolanta Wolska-Pruszowska, Paweł Ptak

 

KASA BILETOWA

Barbara Romanowicz

 

INSPICJENTKA

Katarzyna Giżyńska

 

SUFLERKI

Agnieszka Dzwonek, Ewa Żurawiecka

 

KIEROWNIK TECHNICZNY

Paweł Dzierzkowski

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA TECHNICZNEGO

Wojciech Boruszka

 

SEKCJA ŚWIATŁA I DŹWIĘKU

Przemysław Mól, Tomasz Olczuk, Rafał Witkowicz

 

MONTAŻYŚCI SCENY

Rafał Chojecki, Sebastian Dąbek, Arkadiusz Giera, Tomasz Podsiadło

 

PRACOWNIA PERUKARSKA

Aneta Krupa, Anna Opas

 

REKWIZYTORNIA

Grzegorz Dzwonek, Katarzyna Kołodziej

 

GARDEROBIANE

Jadwiga Goncerz, Leokadia Penkala, Iwona Rybak, Małgorzata Soból

 

PRACOWNIA KRAWIECKA

Jolanta Stompel-Jędrecka, Eugenia Synowiec-Sętowska, Jolanta Trzcińska, Agnieszka Zawalich

 

PRALNIA

Jadwiga Ćmakowska

 

PRACOWNIA STOLARSKA

Grzegorz Rogulski, Rafał Wasik

 

KIEROWCA-ZAOPATRZENIOWIEC

Jacek Januszko

 

KADRY

Jolanta Matłosz

 

KSIĘGOWOŚĆ

Izabela Chyćko, Beata Góral, Marek Markiewicz, Magdalena Śliwakowska, Jarosław Święch

 

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO

Agnieszka Świstek

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Włodzimierz Dziubka, Elżbieta Chruścińska, Izabela Laskosz, Józef Kuś, Marzena Mateja, Kazimierz Olszewski, Krzysztof Rosik, Wiesława Sieg, Agnieszka Świstek, Tomasz Trzeszczkowski 

 

SPECJALISTKA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Julia Kaźmierczak

 

INSPEKTOR NADZORU

Jacek Wybraniec

 

ARCHIWISTKA

Iwona Podgórska