Kadra

DYREKCJA TEATRU

Iwona Woźniak – Dyrektor

Jacek Jabrzyk – Z-ca dyrektora ds. artystycznych

Magdalena Dyndat – Z-ca dyrektora ds. finansowych

 

KOORDYNATOR DS. ARTYSTYCZNYCH / SEKRETARIAT

Adrianna Pancewicz

BIURO WSPÓŁPRACY Z WIDZAMI

Magdalena Kamińska, Paweł Kluszczyński, Iwona Romanowicz, Jolanta Wędzik

DZIAŁ PROGRAMOWY

Agata Kędzia, Ewa Koralewska, Paweł Ptak

KASA BILETOWA

Jacek Januszko

INSPICJENTKA

Katarzyna Giżyńska

SUFLERKI

Agnieszka Dzwonek, Ewa Żurawiecka

KIEROWNIK TECHNICZNY

Paweł Dzierzkowski

SEKCJA ŚWIATŁA I DŹWIĘKU

Paweł Dąbek, Kamil Michalski, Przemysław Mól, Piotr Szymanowski, Rafał Witkowicz

MONTAŻYŚCI SCENY

Rafał Chojecki, Sebastian Dąbek, Arkadiusz Giera, Maciej Stolarski

PRACOWNIA PERUKARSKA

Aneta Krupa, Anna Opas

REKWIZYTORNIA

Grzegorz Dzwonek, Katarzyna Kołodziej

GARDEROBIANE

Jadwiga Goncerz, Leokadia Penkala, Iwona Rybak, Małgorzata Soból

PRACOWNIA KRAWIECKA

Halina Gocyła, Jolanta Stompel-Jędrecka, Jolanta Trzcińska

PRALNIA

Jadwiga Ćmakowska

PRACOWNIA MODELATORSKA

Andrzej Słowiński

PRACOWNIA STOLARSKA

Grzegorz Rogulski, Kazimierz Zimny

KIEROWCA

Krystian Urbanik

KADRY

Jolanta Matłosz

KSIĘGOWOŚĆ

Izabela Chyćko, Marek Markiewicz,  Magdalena Śliwakowska, Jarosław Święch

ARCHIWISTKA

Kinga Janik-Bobrowska

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Zdzisława Chruściel, Leszek Cieślik, Mirosława Giec, Izabela Laskosz, Grzegorz Onyszko, Teresa Porada, Wiesława Sieg, Agnieszka Świstek, Tomasz Trzeszczkowski

INSPEKTOR NADZORU

Jacek Wybraniec