Polityka środowiskowa w Teatrze Zagłębia

Pracownicy i pracowniczki Teatru Zagłębia wykorzystują teatr do mówienia o najważniejszych problemach współczesnego świata – działamy dla artystów i artystek, dla naszych drogich widzów, a od pewnego czasy działamy także dla przyrody. Jesteśmy zdania, że instytucje publiczne powinny mieć swój istotny wkład w pielęgnowanie ekosystemów, w których funkcjonują. Widmo katastrofy klimatycznej czyni nas wrażliwszymi na codzienne praktyki podejmowane w miejscu pracy, dlatego staramy się minimalizować zanieczyszczanie środowiska w naszym najbliższym otoczeniu.

Deklaracja

Zobowiązujemy się do przestrzegania poniższych założeń wraz z ich późniejszą weryfikacją.

 1. Ograniczenie zużycia papieru biurowego
 • zalecany druk dwustronny dla wszystkich pracowników teatru
 • dążenie do drukowania wszystkich dokumentów na papierze pochodzącym z recyklingu 100%
 • drukowanie mniejszej liczby plakatów i materiałów promocyjnych (tylko tyle, ile w danym momencie jest potrzebne, z niewielkim zapasem)
 1. Zmniejszenie zużycia energii
 • w momencie wyczerpania się żarówek, ich wymiana w korytarzach, ubikacjach, biurach z tradycyjnych i świetlówkowych na LEDowe
 • konieczność wyłączania komputerów i drukarek przez pracowników teatru w momencie, gdy z nich nie korzystają (wyłączania, a nie przechodzenia w stan czuwania)
 • gdy to możliwe, wyłączanie zbiorczych listew zasilających oraz oświetlenia na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych
 • w trakcie grania spektakli, podczas nieobecności w pomieszczeniu aktorów i aktorek, wyłączanie świateł w garderobach
 1. Stop dla jednorazowych opakowań plastikowych
 • rezygnacja z plastikowych opakowań typu kubeczki
 • rezygnacja z zakupu wody mineralnej w butelkach plastikowych (ewentualnie zakup tylko wody w szklanych butelkach – najlepiej zwrotnych).
 1. Pielęgnowanie przestrzeni wokół teatru
 • dbanie o ule postawione na dachu Teatru Zagłębia oraz sadzenie roślin stanowiących źródło pożywienia dla dzikich zapylaczy
 • pielęgnowanie roślin w ogrodzie teatralnym
 • pielęgnowanie budek lęgowych zawieszonych na pobliskich drzewach
 • traktowanie skoszonej trawy jako naturalnego nawozu potrzebnego w ogrodzie
 1. Wykorzystywanie pozostałości materiałów scenograficznych i/lub biurowych
 • podczas warsztatów edukacyjnych
 • do wykonania gadżetów teatralnych, na przykład toreb materiałowych
 1. Segregacja śmieci – wszystkie śmieci na terenie teatru podlegają segregacji
 2. Troska pracowników i pracowniczek Teatru Zagłębia o wzajemne wsparcie, redukowanie codziennego stresu, przestrzeganie zasad etyki pracownicznej.

 

Dyrektor oraz zespół Teatru Zagłębia