Inauguracja roku kulturalnego Sosnowca

W piątek, 10 września, w Teatrze Zagłębia odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego Sosnowca, podczas której Prezydent Arkadiusz Chęciński wręczył nagrody dla Sosnowiczan zasłużonych w dziedzinie kultury.

zdj. Mariusz Binkiewicz

 

– Nagrody Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury są przyznawane od 1991 roku. Laureaci otrzymują statuetkę, której autorem jest sosnowiecki artysta plastyk Andrzej Czarnota oraz nagrodę pieniężną. Nagrody wręczane są corocznie podczas inauguracji roku kulturalnego w dwóch kategoriach: osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochrona kultury – mówi Aleksandra Marzyńska, Zastępca naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Miasta Sosnowca.

W tym roku nagrody za całokształt twórczości odebrali:

Ryszard Grzyb – artysta należący do ścisłej czołówki klasyków malarstwa polskiego. Zajmuje niekwestionowanie wysokie miejsce w historii sztuki polskiej oraz jest malarzem obecnym w świadomości krytyki artystycznej także poza granicami Polski. Nagrodę przyznano za dynamiczną aktywność twórczą w obszarze sztuk plastycznych, osiągniecia na polu twórczości poetyckiej, a także aktywne uczestnictwo w życiu artystycznym miasta Sosnowca.

Tomasz Kostro – aktywny uczestnik życia kulturalnego Sosnowca. Na przestrzeni lat dał się poznać nie tylko jako autor wielu interesujących publikacji, ale również jako kreator wydarzeń o charakterze literackim i artystycznym. Z prawdziwą pasją angażuje się w projekty i przedsięwzięcia, dla których wspólnym mianownikiem jest szeroko pojęta kultura.

Laureatem nagrody w kategorii upowszechnianie i ochrony kultury został prof. Dariusz Nawrot. Jest on jedną z najbardziej zasłużonych osób pracujących nad popularyzacją wiedzy o Zagłębiu Dąbrowskim, jego historii, kulturze, specyfice. Działalność prof. Nawrota jako dyrektora Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego ma na celu przede wszystkim rozbudzenie w mieszkańcach chęci wiedzy i miłości do regionu, do „małej ojczyzny”.

Podczas tegorocznej inauguracji Towarzystwo Przyjaciół Teatru Zagłębia wręczyło również Kreatony. Nagrodę dla najlepszej aktorki odebrała Mirosława Żak, którą można oglądać w spektaklach: „Przodownicy miłości. Rewia związkowo-robotnicza” Harolda Rome`a w reż. Jacka Mikołajczyka, „Komedia. Wujaszek Wania” Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy, czy „Nikaj” Zbigniewa Rokity w reż. Roberta Talarczyka.

zdj. Maciej Stobierski

Uroczystość poprzedziła premierę spektaklu „Nikaj” Zbigniewa Rokity w reż. Roberta Talarczyka, która jest elementem projektu Zagłębie//Śląsk, czyli współpracy Teatru Zagłębia i Teatru Śląskiego na rzecz przepracowania regionalnych animozji. Projekt jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego.