Jesteśmy w programie Partnerzy Teatroteki Szkolnej

Partnerzy Teatroteki Szkolnej to program adresowany do edukatorów i pedagogów teatru, którego celem jest rozwijanie współpracy z nauczycielami.

W sezonie 2019/2020 dołączyliśmy do programu Instytutu Teatralnego pn. Partnerzy Teatroteki Szkolnej. To program adresowany do teatrów instytucjonalnych, które chcą rozwijać współpracę z nauczycielami. Biorą w nim udział pedagodzy teatru, którzy podczas rocznych spotkań mogą wymieniać doświadczenia i refleksje związane z prowadzeniem działań edukacyjnych adresowanych do szkół.

Program Partnerzy Teatroteki Szkolnej:

  • umożliwia stworzenie grupy do wspólnej refleksji nad kwestiami istotnymi w pracy pedagogów teatru, szczególnie na linii szkoła-teatr;
  • pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się podobnym obszarem działań;
  • pozwala na namysł nad własnym sposobem pracy i wizją edukacji teatralnej prowadzonej w instytucji;
  • w drugim roku programu (kontynuacja) chętnych uczestników wspiera poprzez udział w procesie tutoringu.

Udział w programie składa się z dwóch elementów:

  1. Zjazdy pedagogów teatru

W ciągu roku szkolnego pedagodzy teatru biorą udział w czterech zjazdach. Warsztaty będą prowadzone zgodnie z założeniami pedagogiki teatru – ich celem nie jest przekazanie uczestnikom konkretnych narzędzi do pracy, ale stworzenie pola do refleksji nad własnymi działaniami i wymiany perspektyw.

  1. Proces tutoringu

Udział w programie pozwala każdemu pedagogowi teatru na podjęcie w kolejnym sezonie indywidualnej pracy z tutorem. Tutor towarzyszy mu w przeprowadzeniu zmiany związanej z edukacją teatralną adresowaną do szkół. Współpraca z tutorem ma pomóc uczestnikowi programu w określeniu jego celów związanych z działaniami edukacyjno-teatralnymi oraz pomaga rozpoznać własny potencjał. Celem jest wzmocnienie w skutecznym i samodzielnym przeprowadzeniu zamierzonej przez pedagoga zmiany. W programie Tutorami są pedagodzy teatru i edukatorzy teatralni współpracujący z Instytutem Teatralnym.

Fot. Z archiwum Programu Partnerzy Teatroteki Szkolnej / Marta Ankiersztejn