Spacer: Opowieści starososnowieckie

Spacery tematyczne to rozszerzenie oferty teatralnej o zwiedzanie miasta. Niektóre z nich pomagają dostrzec więzi pomiędzy teatrem a miastem, inne są okazją do wspólnego spędzenia czasu. Wszystkie mają jedną wspólną cechę - cieszą się ogromną popularnością.

Spacery teatralne literacko-historyczne zostały dofinansowane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie kultury.
Organizatorem jest Fundacja Szafa Gra. Partnerem projektu jest Teatr Zagłębia w Sosnowcu. Patronat medialny I Like Zagłębie i 41-200.pl.

Uczestnicy biorą udział w spacerze na własną odpowiedzialność. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i ubezpieczenia. W związku z zagrożeniami Covid-19 prosimy o zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, w tym o zachowywanie pomiędzy uczestnikami odległości 1,5 m.

 

Najbliższe spacery:

 

Środula – dzielnica zamknięta (1.08, g. 09.50) Start: Sz.P. nr 16 ul. Okrzei 56

Prowadzący: Grzegorz Onyszko

 

Opowieści starososnowieckie (14.08, p. 09:50) Start: Stadion KKS Czarni ul. Mireckiego 31

Prowadzący: Grzegorz Onyszko

 

Czy Modrzejów był sztetlem? (29.08, g. 09:50) Start: Rynek w Modrzejowie

Prowadzący: Grzegorz Onyszko

 

Getto otwarte 1939-1943 (4.09, g. 09:50) Start: Urząd Miasta al. Zwycięstwa 20

Prowadzący: Tomasz Grząślewicz

 

Dom wieczności przy ulicy Gospodarczej (19.09, godz. 09:50) Start: Wejście na cmentarz przy ul. Gospodarczej 1

Prowadzący: Grzegorz Onyszko