1956-09-08 Wesele Fonsia

Ryszard Ruszkowski

Obsada

Neonilla Kilar

Zofia Tarska

Iwona Jankowska

Elżbieta Jagielska

Janusz Barburski

Henryk Dłużyński

Bronisław Romaniszyn

Ryszard Zieliński

Wiesław Drzewicz

Mieczysław Bielecki

Sylwia Dławichowska

Jan Nawrocki

Zbigniew Szpecht

Andrzej Girtler

Gustaw Krauze