1959-03-07 Intryga i miłość

Friedrich Schiller

Obsada

Jan Ulrich

Bogdan Śmigielski

Jan Błeszyński
Andrzej Hołaj
Halina Chorzewska
Elżbieta Trojanowska
Józef Wieczorek
Ryszard Major
Antoni Świder
Maria Przybylska
Mirosława Krawczykówna
Irena Junówna
Jan Nawrocki