1959-12-10 Lilla Weneda

Juliusz Słowacki

Obsada

Jerzy Siwy

Neonilla Kilar

Zbigniew Bednarczyk

Mirosława Krawczyk

Janusz Barburski

Iwona Jankowska

Ewa Raczkowska

Janina Bocheńska

Włodzimierz Figura

Stanisław Jurek

Kazimierz Sus

Stanisław Piotrowski

Wiesław Drzewicz

Andrzej Hołaj

Wiktor Kurzawa

Ryszard Major

Jan Nawrocki

Bronisław Romaniszyn

Anna Bunin

Mirosława Krawczyk
Alicja Madeyska