1961-10-28 Wojna i pokój

Lew Tołstoj

Obsada

Jerzy Siwy

Leszek Szymocha

Włodzimierz Figura

Jan Ulrich

Alicja Madeyska

Iwona Jankowska

Antoni Graziadio

Stanisław Piotrowski

Neonilla Kilar

Bogusława Kożusznik

Andrzej Hołaj

Tadeusz Przystawski

Wiesław Drzewicz

Jan Nawrocki

Bogusław Weil

Wacław Welski

Wincenty Grabarczyk