1962-07-07 Idiotka

Marcel Achard

Obsada

Jerzy Siwy

Andrzej Hołaj

Teresa Kutarba
Wacław Welski
Stefania Żubrówna
Antoni Graziadio
Danuta Morawska
Włodzimierz Figura