1964-09-09 Cena pocałunku

Aldo de Benedetti

Obsada

Marina Szmak-Konarska

Zofia Jarończyk

Stanisława Martyniak

Halina Chorzewska

Wiesława Suszanowicz

Tadeusz Sobolewicz
Jerzy Siwy
Andrzej Hołaj
Jan Ulrich
Wacław Welski