1965-10-30 Krzywe lustra

Zofia Bystrzycka

Obsada

Ulrich Jan

Chorzewska Halina

Tarczykowski Henryk

Siwy Jerzy

Morawska Danuta

Bilska Izabella

Szmak-Konarska Marina

Sobolewicz Tadeusz