1968-05-16 Uciekła mi przepióreczka

Stefan Żeromski

Obsada

Tadeusz Madeja

Anna Gołębiowska

Danuta Morawska

Jan Ulrich

Mieczysław Łęcki

Janusz Barburski

Jerzy Siwy

Jerzy Czarski
Mieczysław Piotrowski
Edward Skarga
Andrzej Hołaj
Bolesław Bombor