1968-12-01 Pierwszy dzień wolności

Leon Kruczkowski

Obsada:

Mieczysław Łęcki

Zbysław Jankowiak

Edward Skarga

Janusz Barburski

Jerzy Czarski

Mieczysław Piotrowski
Jerzy Siwy
Anna Gołębiowska
Barbara Zajączkowska
Barbara Kurnikówna