1970-01-28 Spoza gór i rzek

Zdzisław Skowroński

Obsada

Mieczysław Łęcki

Janusz Barburski

Zbysław Jankowiak

Andrzej Hołaj

Wiesław Wójcik

Tomasz Radecki

Jerzy Gniewkowski

Jerzy Czarski

Adam Sadzik

Ryszard Grochowina

Antoni Graziadio

Jacek Bartyzel

Jerzy Siwy

Jan Ulrich

Jerzy Czarski

Marian Koc

Edward Skarga

Mieczysław Piotrowski

Ryszard Wachowski

Barbara Zajączkowska

Stanisław Mołek

Zofia Jarończyk

Iwona Wierzbicka

Edward Skarga

Halina Chorzewska

Barbara Kurnikówna
Ewa Szczecińska
Anna Gołębiowska
Irena Romańska
Elżbieta Trojanowska
Franciszek Bajer