1970-11-14 Maria Stuart

Juliusz Słowacki

Obsada:

Gołębiowska Anna

Domański Jacek

Lamża Joachim

Gniewkowski Jerzy

Barburski Janusz
Skarga Edward
Hołaj Andrzej
Mołek Stanisław
Siwy Jerzy
Czarski Jerzy