1972-11-04 Trzy siostry

Antoni Czechow

Obsada:

Anna Gołębiowska

Jadwiga Bryniarska

Barbara Sokołowska

Tadeusz Madeja

Monika Lipowska

Andrzej Hołaj

Włodzimierz Figura

Antoni Słociński
Bernard Krawczyk
Edward Skarga
Antoni Jurasz
Jerzy Gniewkowski
Jerzy Kozłowski
Jerzy Czarski
Zofia Jarończyk